Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici si dňa 17. 10. 2023 v aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripomenula 30. výročie založenia svojho Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie „Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku“, ktorá bola usporiadaná pri tejto príležitosti 17.10.2023 sa zúčastnil aj predseda ÚSŽZ Miloš Koterec. Slávnostné otvorenie konferencie sa konalo za prítomnosti rektora UMB v B. Bystrici doc. Vladimíra Hiadlovského, ďalších akademických funkcionárov univerzity, zástupcov spolupracujúcich organizácií a predstaviteľov krajanských organizácií. K prítomným sa prihovorila vedúca Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Zuzana Drugová, ktorá vyzdvihla rôznorodosť vzdelávacích aktivít, ktoré Metodické centrum za 30 rokov svojej činnosti pre krajanov zorganizovalo.

V rámci slávnostného otvorenia konferencie udelil rektor UMB v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský ocenenia za dlhoročnú spoluprácu predstaviteľom spolupracujúcich organizácií a zástupcom krajanov za ich dlhoročný prínos v prospech zachovania slovenských minorít, ako aj ďakovné listy spolupracovníkom za ich dlhodobý prínos v organizácii spoločných projektov. Zo zástupcov krajanských komunít ocenenie dostali: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej rady v Srbsku, Slovenské kultúrne centrum Našice z Chorvátska, Spolok Slovákov v Poľsku a Zakarpatská kultúrno-osvetová organizácia slovenských žien “Dôvera“ na Ukrajine.

Po slávnostnom otvorení konferencie sa uskutočnilo separátne rokovanie pána predsedu ÚSŽZ s rektorom UMB Vladimírom Hiadlovským, prorektorkou pre stratégiu, internacionalizáciu a medzinárodnú spoluprácu Miroslavou Knapkovou a programovou manažérkou Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Zuzanou Drugovou. Na rokovaní sa diskutovalo o nastavení efektívnej spolupráce Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s Univerzitou Mateja Bela v ďalšom období.