Vážení záujemcovia o dotácie,

dovoľte nám informovať Vás, že v poslednom období Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) uskutočnil výrazné zmeny v Dotačnom informačnom systéme (DIS) s cieľom zefektívniť podávanie žiadostí, spôsob hodnotenia a podporu krajanských projektov, a taktiež vyhodnotenie ich realizácie a vplyvu na komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Inovovaný DIS predstavuje pre ÚSŽZ dôležitý krok vpred, ktorý umožňuje žiadateľom zvýšiť svoje šance na získanie dotácií prostredníctvom informácií o svojich krajanských aktivitách a detailnejšieho popisu projektov v žiadostiach, čo nám pomáha lepšie posúdiť dôležitosť a prínos jednotlivých projektov.

Mnohé uskutočnené a plánované zmeny v DIS, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné, sú technicky náročné a vyžadujú si čas, čím posúvajú termín otvorenia dotačnej výzvy. Uvedomujeme si situáciu mnohých krajanských spolkov a organizácií čakajúcich na vyhlásenie výzvy aj vplyv, aký môže mať na viaceré projekty neskorší termín udeľovania dotácií. 

Radi by sme informovali záujemcov o dotáciu, že termín poskytovania schválených prostriedkov na projekty bude vzhľadom na zefektívnené hodnotiace procesy časovo približne zodpovedať termínom poskytovania v uplynulých rokoch.

V rámci zavedených zmien a racionalizácie dotačného procesu chceme zdôrazňovať dôležitosť každého žiadateľa. Povzbudzujeme členov krajanských komunít, ako aj jednotlivcov v prostredí slovenského zahraničia, aby sa zapojili do aktualizovania svojich profilov a včas doplnili informácie o svojej krajanskej činnosti do DIS, tj. do 15. februára 2024. Následne, koncom februára, bude zverejnená Dotačná výzva ÚSŽZ s časom na podávanie žiadostí v rozsahu minimálne piatich týždňov. 

Vzhľadom na rozsah zmien v DIS Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť. Zároveň, ak sa stretnete s technickými problémami, prosíme Vás o zaslanie informácie o nich zamestnancom ÚSŽZ priamo v DIS alebo emailom. Prispejete tak k rýchlejšiemu a lepšiemu nastaveniu DIS, ktorého cieľom je významne uľahčiť mechanizmus podpory Slovákov žijúcich v zahraničí. Naši zamestnanci sú Vám k dispozícii pre riešenie technických problémov, ale aj v prípade otázok týkajúcich sa vecnej a obsahovej stránky registrácie, aktualizácie údajov či podávania žiadostí tak, aby ste mohli úspešne žiadať o finančnú podporu.

Prosíme, v prípade technických otázok týkajúcich sa dotačného informačného systému (DIS), profilov žiadateľa, žiadostí a iných špecifických tém, kontaktujte zamestnancov teritoriálno-dotačného odboru:

 • Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
  – spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
  E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk
 • Ing. Janka TÖMÖL
  – spracovanie dotácií za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
  E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk
 • Mgr. Jana KOPANICOVÁ
  – spracovanie dotácií za Srbsko
  E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

V prípade otázok týkajúcich sa stratégie tvorby projektov, správneho zostavenia krajanskej aktivity a iných strategických aspektov, kontaktujte zamestnancov strategicko-politického odboru:


Naším cieľom je podporovať významné, inovatívne a udržateľné projekty v zahraničí, a práve nový DIS nám pomôže lepšie plniť túto úlohu. Vopred Vám ďakujeme za Vašu dôveru a úsilie prispieť k jej uskutočneniu.

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí