V tento deň, 21. februára, oslavuje svet medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý vznikol z iniciatívy Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000. Pripomínajú si ho aj slovenské komunity v zahraničí, pre ktoré je zachovanie si materinského slovenského jazyka veľmi dôležité pre prežívanie a uchovávanie si národného povedomia.

Keďže práve slovenská reč je tým najuniverzálnejším spojením so všetkými Slovákmi a Slovenkami naprieč celým svetom, je najjednoduchším nástrojom, ako si udržať slovenské národné povedomie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dlhodobo považuje podporu udržiavania slovenčiny, jej výučby aj aktívneho používania v krajanských komunitách medzi svoje najvyššie priority.

Sú to rodičia, väčšinou mamy, vďaka ktorým si mnohí krajania a krajanky doteraz udržiavajú slovenský jazyk, aj keď celý život prežili mimo Slovenska. Vďaka mnohým mamám – učiteľkám vznikli slovenské vzdelávacie centrá a víkendové školy v zahraničí, ktoré si obľúbili tisícky detí. Veľká obetavosť rodičov, ich húževnatosť vo využívaní slovenčiny v inojazyčnom prostredí nás mnohých dojíma a inšpiruje k vlastnej úcte k materinskému jazyku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pustili do náročnej cesty viacjazyčnej výchovy svojich detí a zachovávajú vo svojej rodine slovenčinu. Benefity viacjazyčnosti sú nespochybniteľné, no i schopnosť udržiavať vrelé vzťahy so svojimi príbuznými na Slovensku a spoznávať kultúrne bohatstvo domoviny svojich predkov je veľkým obohatením pre mnohých krajanov.

Vďaka patrí aj zamestnancom slovenských národnostných škôl, víkendových škôl a škôlok a vzdelávacích centier v celom svete, ktorí prinášajú svojim študentom bohatosť jazyka aj zážitky zo slovenskej kultúry, krásu tradícií či novinky, ktorými žije Slovensko v tejto dobe.

Pozrite si zoznam vzdelávacích centier združených v Medzinárodnom inštitúte a asociácii slovenských vzdelávacích centier ISEIA: https://www.iseia.eu/zoznam-centier

Ďakujeme učiteľom a učiteľkám, čo sa nezľakli technológií, že ponúkajú slovenčinu aj tam, kde je ťažko dostupná. Vďaka online hodinám sa tak slovenčina vyučovala počas covidovej pandémie, dostáva sa k potomkom slovenských migrantov v štátoch Južnej Ameriky, je prístupná deťom po celom svete priamo zo Slovenska aj ďalších online slovenských škôl v zahraničí.

Online vzdelávanie ponúkajú niektoré centrá združené v ISEIA, víkendové online vzdelávanie pre deti zadarmo ponúka Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s ÚSŽZ: https://www.uszz.sk/online-vzdelavanie-pre-slovenske-deti-v-zahranici-pokracuje-aj-v-roku-2023/

Dôležitú úlohu pri zachovávaní slovenčiny v krajanskom prostredí majú aj samotné komunity, spolky, cirkevné spoločenstvá a inštitúcie, ktoré dávajú krajanom priestor na stretávanie sa a vzájomnú spoluprácu. Ďakujeme všetkým angažovaným krajanom, ktorí v zahraničí vytvárajú „slovenské ostrovčeky“ a pomáhajú tak mnohým udržiavať vzťah s ich domovinou alebo domovom ich predkov.

Všetkým krajanom prajeme príjemné oslavy tohto významného dňa!