Od piatku 24. marca 2023 môžu záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí požiadať o vládne štipendium. Poskytovanie vládnych štipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, v budúcom akademickom roku 2023/2024 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2023.

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk,  kde je dostupný aj manuál pre uchádzačov so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na e-mailovej adrese helpdesk@studyabroad.sk a tel. č.: +421 907 551 404.

V časti  „Sprievodca“ si môžu uchádzači vybrať svoju krajinu a tam sú všetky informácie, kvóta, študijné odbory, na ktoré je možné sa prihlásiť.

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia môže svoju prihlášku s požadovanými prílohami odosielať v elektronickej podobe od piatku 24.03.2023 do utorka 30.05.2023. Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr v stredu 07.06.2023.

V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha, uzatvára nominácie príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Elektronicky nezaregistrované materiály nie je možné akceptovať v písomnej podobe.

Podmienky poskytovania vládneho štipendia na vysokoškolské štúdium v SR upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou pre priznanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je ovládanie slovenského jazyka na úrovni požadovanej príslušnou verejnou vysokou školou a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.

Uchádzači z Maďarska, Rumunska a Srbska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho pracovisko Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV UK) v termíne od 10.07.2023 do 28.07.2023. Kurz sa uskutoční prezenčnou formou.

Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov mimo Maďarska, Rumunska, Srbska na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj odbornú prípravu v JOP CĎV UK v Bratislave tak, ako uchádzačom z krajín zaradených do zoznamu ODA.

 

Výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:
1)     nominácia krajanskej organizácie, resp. zastupiteľského úradu SR v zahraničí
2)     dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp. vysokoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80%),
3)     zvolený študijný odbor (program).

Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené vo finančných podmienkach, na stránke: https://www.vladnestipendia.sk/sk/documents

Informácie na stránke MSVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/vladne-stipendia-slovenskej-republiky/