Krajanská kategória 32. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO už má svojich víťazov. Do súťaže sa zapojili žiaci a žiačky z Anglicka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Srbska, Švédska a Ukrajiny s celkovým počtom 70 literárnych prác. Okrem účasti na slávnostnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní vecných cien v Nových Zámkoch, ktoré sa uskutoční 6.6.2024, sa žiacki výhercovia v tejto kategórii môžu tešiť na poznávací pobyt na Slovensku, ktorý organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Medzi ocenenými sú 6 žiaci slovenských škôl v Srbsku, 3 žiaci z Maďarska, 2 žiaci z Rumunska, po jednom ocenenom žiakovi z Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Chorvátska a Švédska. Ocenenou bola aj pedagogička Jarmila Pantelićová zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v Srbsku a špeciálne ocenenie pre školu získalo Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku v Rumunsku.

Tohtoročný zoznam výhercov v 4. kategórii súťaže nájdete tu:
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2024 – výhercovia 4. kategórie (.pdf)

 

Súťaž je organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvom SPN – Mladé letá, Maticou slovenskou, Spolkom slovenských spisovateľov, Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom súťaže je formou slohových prác, umeleckým vyjadrením myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenský jazyk a kultúru, upozorňovať na dôležité udalosti v živote Slovákov, na významné osobnosti slovenskej kultúry a histórie a taktiež vzbudzovať záujem o súčasné dianie. Úlohou žiakov je hľadať významné osobnosti a dejinné udalosti zrastené s ich bezprostredným okolím, tzn. nielen pripomenúť si inšpiratívne hodnoty, ale prebudiť u žiakov aj radosť z objavovania.