V nedeľu 19. marca 2023 budú slovenskí folkloristi v Prahe oslavovať krásne výročia. Folklórny súbor Limbora funguje ako najstarší slovenský súbor v Prahe už 70 rokov, detský ekvivalent Limborka oslavuje krásne 30. výročie. Pri tejto príležitosti folklórne súbory vystúpia na slávnostnom galaprograme s názvom „LETOKRUHY“ v Divadle na Vinohradech.

Za týmito súbormi stoja manželia Mária a Jaroslav Miňovci, zanietení krajania dlhodobo pôsobiaci v Českej republike. Cieľom Asociácie Limbora z. s., ktorá tieto folklórne súbory oficiálne združuje, je približovať slovenskej i českej verejnosti, ale aj vo svete, bohatosť a krásu tradičného slovenského ľudového umenia. Svoje poslanie si tak plnia vďaka mnohým talentovaným generáciám Slovákov a Sloveniek v Česku, ktorí sa zanietene venujú našej ľudovej kultúre v týchto súboroch.

 

Spolok sa aktívne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote Slovákov v Prahe a zapája sa aj do aktivít, ktoré presahujú rámec tradičnej ľudovej kultúry. Je autorom niekoľkých projektov na vzdelávanie mládeže, detí a dospelých, z ktorých viaceré majú dlhoročnú tradíciu (Vianoce s Limborou, Škola ozvien domova, Folklór bez hraníc, MFF Praha srdce národov, súťaže v speve, školy tanca …). Limbora reprezentovala ľudové umenie v priebehu rokov na mnohých festivaloch v SR i vo svete. FS Limbora bol v roku 2016 ocenený medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za významný kultúrny prínos pre Slovákov v ČR a vo svete.

 

Vypočujte si rozhovor so zakladateľmi, súčasným vedením aj členmi súboru pri príležitosti výročia v relácii Slovenská mozaika:
https://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-so-s%C3%BAborom-limbora-25-26-3-2023
a starší rozhovor s Máriou Miňovou, predsedníčkou Limbory a lekárkou z novembra 2020:
https://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-mudr-m%C3%A1riou-mi%C5%88ovou-0

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí srdečne gratuluje k okrúhlym výročiam a ďakuje všetkým členom Limbory a Limborky za neúnavnú prácu na prezentácii jedinečného slovenského folklóru doma – v Česku a na Slovensku, a aj vo svete, za budovanie slovenského národného povedomia v celých generáciách pražských Slovákov a Sloveniek, za poskytnutie priestoru na umeleckú sebarealizáciu pre tých najmladších i najstarších. Špeciálne poďakovanie patrí manželom Miňovcom, ktorí sa s priam rodičovskou láskou starajú nielen o členov a členky súborov, ale o celú slovenskú komunitu v Prahe.

Viac informácií o podujatí nájdete na webe Limbory:
https://www.limbora.cz/