V utorok 4. júla 2023 prebehlo na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí stretnutie vedenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s kňazmi pôsobiacimi v slovenských misiách v celom svete. Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec, podpredseda Peter Prochácka a riaditeľka teritoriálno-dotačného odboru Vladislava Jančošková sa informovali o činnosti slovenských katolíckych misií a krajanských aktivitách, ktoré sa organizujú z ich podporou.

Okrem pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka – predsedu Rady KBS pre Slovákov v zahraničí a zástupcov Konferencie biskupov Slovenska sa stretnutia sa zúčastnili títo kňazi pôsobiaci v zahraničí:

 • Rakúsko – P. Tománek, Viedeň
 • Česká republika – Z. Balga, Praha; M. Kalina a J. Bilý a F. Moško, Brno
 • Veľká Británia – T. Borovský, Londýn
 • Írsko – G. Habara, Carlow
 • Kanada – J. Kuneš, Vancouver
 • Nemecko – J. Sabadoš, Frankfurt nad Mohanom; R. Maslák, Mníchov; P. Hudymač, Mannheim; M. Házy, Eichstätt-Ingolstadt
 • Belgicko – M. Sitár, Brusel
 • Srbsko – S. Tumbas Loketić, Selenča
 • Taliansko – P. Zvara, Rím
 • Švajčiarsko – P. Šajgalík, Zürich
 • Francúzsko – I. Tóth, Paríž
 • USA – J. Nuota, Michigan; S. Bindas, Chicago

Jednotliví kňazi predstavili svoju farnosť, farníkov a ich aktivity či najnovšie výzvy, ktorým ich komunita momentálne čelí. Okolo slovenských katolíckych misií vo svete sa veľmi často sústreďujú angažovaní krajania. Priestory slovenských misií sú zázemím pre kultúrne združenia, folklórne súbory, vzdelávacie centrá či ďalšie projekty, vďaka ktorým si Slováci v zahraničí udržiavajú svoje národné povedomie. Mnohokrát slúžia krajanským komunitám bez ohľadu na náboženskú príslušnosť ich členov, suplujú tak chýbajúce slovenské centrá a domy najmä v západnej Európe a v zámorí. Práve v krajinách západnej Európy sa postupne mení podoba slovenských komunít – ich veľkosť sa výrazne zvyšuje a mení sa aj zloženie slovenských prisťahovalcov – komunity sú dnes zložené najmä z profesionálov a akademikov, no klesá počet ľudí, ktorí prišli do zahraničia najmä za prácou v službách (opatrovateľstvo, au-pair, brigády, atď.). Dôležitou súčasťou komunít združených okolo misií sú študenti a študentky, práve pre ich potreby vznikli viaceré slovenské farnosti napr. v Českej republike, ktoré tak čelia častejšej výmene svojich členov. Na rozdiel od západnej Európy, slovenské farnosti v USA a v Kanade trpia úbytkom angažovaných krajanov a ich potomkov – slovenská komunita starne, mnoho mladších aktívnych členov si z rôznych dôvodov zvolilo návrat na Slovensko či emigráciu na iné miesto, čím sa musia obmedziť aj krajanské aktivity.

Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec poďakoval správcom misií za doterajšiu činnosť a oporu, ktorú poskytujú Slovákom a Slovenkám v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí roky finančne podporuje činnosť komunít, ktoré pôsobia pri slovenských farnostiach vo svete a naďalej plánuje tieto komunity podporovať a pokračovať v dobrej spolupráci.

 

Foto: ÚSŽZ