VÝZVA
pre krajanské subjekty, ktoré majú záujem o účasť
v krajanských kultúrnych programoch na Slovensku v roku 2024

 

Vážení krajania, zástupcovia krajanských umeleckých telies,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  (ďalej len „ÚSŽZ“) vyzýva záujemcov o účasť v nižšie uvedených programoch verejných kultúrnych podujatí pre rok 2024 (v oblasti kultúry, umenia či kreatívneho priemyslu), aby oznámili ÚSŽZ svoj záujem o účasť na podujatí/podujatiach v zmysle tejto výzvy.

Verejné kultúrne podujatia podľa tejto výzvy sú kultúrnymi podujatiami definovanými zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v § 1 ods. 1 a 2., s dôrazom na prezentáciu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na území Slovenska a sú realizované pod záštitou ÚSŽZ.

Ide predovšetkým o podujatia:

  • 25. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach (29. – 30.6.2024);
  • Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí (5.7.2024);
  • Krajanská nedeľa na 57. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve (14.7.2024);
  • Krajanský dvor na 57. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve (12. – 14.7.2024);
  • ďalšie hudobné, literárne, výtvarné a iné umelecké aktivity, programy v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu, zamerané na prezentáciu kultúry zahraničných Slovákov na území celého Slovenska.

 

Záujem o účasť môžu písomne oznámiť ÚSŽZ tieto subjekty:

umelecké telesá, folklórne súbory, skupiny a jednotlivci, ktorí aktívne zachovávajú prvky slovenskej ľudovej kultúry v zahraničí, tiež umelci, ktorí sa venujú žánrom slovenskej populárnej kultúry v zahraničí a umeleckým žánrom s dôrazom na tvorbu slovenských skladateľov, ďalej krajanskí moderátori, literáti, divadelníci, tvorivé osobnosti z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré môžu byť súčasťou tvorivých realizačných tímov.

ÚSŽZ bude zároveň rešpektovať tradičný spôsob výberu účinkujúcich telies (Krajanská nedeľa, Dulovce) v krajinách, ktoré majú na tento účel postupové prehliadky, resp. iný systém postupovania súborov. Prosíme však, aby sa aj tieto subjekty prihlásili v rámci tejto výzvy.

 

Akým spôsobom sa môžete prihlásiť?

Prihlásite sa vyplnením dotazníka:
DOTAZNÍK – účasť krajanské programy 2024 (.docx)

Vyplnený dotazník spolu s prílohami je potrebné zaslať najneskôr 20. februára 2024 na emailovú adresu: kulturnepodujatia@uszz.gov.sk

 

V ÚSŽZ veríme, že naša spolupráca a vzájomná podpora je predpokladom pre posilnenie vzájomných vzťahov krajanov so Slovenskom, čím sa spoločne pričiníme o zachovanie slovenskej identity ako v zahraničí, tak aj na Slovensku.

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí