Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytol mimoriadnu dotáciu v roku 2022 ďalším 80 projektom. Po prvej výzve, v ktorej bolo sumou 272 637 EUR podporených 79 projektov, úrad schválil žiadosti o dotáciu ďalším žiadateľom v celkovej sume 494 301 EUR.

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o dotáciu nájdete na odkaze:
https://www.uszz.sk/dotacie-2022-schvalene-a-zamietnute-ziadosti-o-dotacie-2022-predsedom-uszz/