Švajčiarska konfederácia

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku
Vereinigung der Slowaken in der Schweiz
8000 Zürich
zsvs@zdruzenie.ch
Tel.: 0041 / 76 / 768 26 07
http://www.slovenskezvesti.ch
 

Slovensko-švajčiarsky kultúrny klub
Slowakisch-Schweizerischer Kulturklub
Postfach 414
CH-3000 Bern 25

Asociácia Centeuro - Slovenský pavilón
L'association centeuro - Slovaque Pavillon
15, Rue des Savoises
1205 Geneve
Tel./fax: 0041 / 22 / 755 13 44
E-mail: centeuro@slovaquie.ch
URL: http://www.slovaquie.ch
 

Slovenský folklórny súbor Kolečko

Slowakische Volkstanzgruppe Kolečko

Schaffhauserstrasse 29

8006 Zürich

 

Počet zobrazení: 3644x