Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku usporiada v sobotu 9. apríla 2022 v poradí 21. ročník Celoštátnej konferencie vedúcich slovenských národopisných zbierok. Konferencia sa uskutoční v Slovenskom oblastnom dome v Békešskej Čabe na Garayovej ulici číslo 21 a súčasťou konferencie bude aj prehliadka uvedeného domu.  V programe vystúpi Citarový súbor Strapce a účastníci sa bližšie oboznámia o slovenských oblastných domoch v Maďarsku a o kontinuálnom zveľaďovaní ich národopisných zbierok.

Prihlášky na konferenciu sa podávajú vyplnením návratky: https://forms.gle/92hHNKtQmn5np5P7A

 

Go to Top