45. ročník Palárikovej Rakovej

V dňoch 23.- 27.apríla 2012 sa už po 45 krát  zišli ochotníci, vďaka ktorým kysucký región  ožil divadlom na najstaršej národnej súťažnej prehliadke ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby usporiadanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Žilinského samosprávneho kraja a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Palárikova Raková 2012. Dňa 27. 4. 2012 sa na Palárikovej Rakovej zúčastnil aj predseda ÚSŽZ Milan Vetrák.

Na súťažnej prehliadke sa zúčastnili:
5 súťažných divadelných súborov /Divadelný súbor Jána Chalupku Mesta Brezno, Trenčianske Hradné Divadlo z Trenčína, Divadlo mladých zo Šuňavy, Divadlo Commedia z Popradu a Levočská divadelná spoločnosť z Levoče/, ktoré výberová porota vybrala spomedzi 15 prihlásených, 10 pohostinných  súborov /Spišské divadlo  Spišská  Nová  Ves, Divadlo na peróne Košice, Divadlo v kufri Košice, Divadlo na hojdačke Žilina, Ochotnícke divadlo z Palárikova, Divadlo Jána Palárika Trnava , DDS Didero a DDS Simsalabim z Kysuckého Nového Mesta, DDS Kolovrátok zo Skalitého a Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice zo Srbska/, 5 súťažných a 14 pohostinných divadelných predstavení , viac ako 200 účinkujúcich, 6000 divákov, herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia – to je len stručná charakteristika najväčšieho divadelného sviatku na Kysuciach. Publikum tvorili deti z materských a základných škôl, študenti stredných škôl,  seniori a široká verejnosť.
 
Súťažná časť 45. Palárikovej Rakovej sa  uskutočnila v dňoch 25.- 26. apríla 2012 v Dome kultúry v Čadci. Súťažné predstavenia pozorne sledovala a  počas dvoch dní  hodnotila odborná porota  v zložení: predseda Oleg Dlouhý, divadelný teoretik, kritik a dramaturg, Divadelný ústav Bratislava a členovia:  Róbert Mankovecký, dramaturg, SKD Martin, Jaroslav Valek, scénograf, Štátna opera Banská Bystrica, Peter Kováč, dramaturg, Mestské divadlo Žilina a  Anton Šulík, divadelný režisér, Žilina. Okrem odbornej poroty pracovala aj porota mladého diváka, ktorú tvorili členovia Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA z Čadce pod vedením Dagmar Štekláčovej.
 
Popri súťažných predstaveniach tvorili  dramaturgiu festivalu aj pohostinné predstavenia ochotníckych a profesionálnych divadiel. Najmladším divákom v Čadci sa v rámci nesúťažného programu prehliadky predstavilo Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi s rozprávkou Jána Makariusa BRÁNA SLNKA.  Divákov  druhého stupňa ZŠ veľmi potešilo  Divadlo na peróne z Košíc s netradične spracovaným predstavením pre deti i dospelých PRÍBEH SLANÝ.  V Rakovej najmladších divákov potešilo Divadlo na hojdačke Žilina s rozprávkou Pavla Dobšinského ČERT SLÚŽI. Zaujímavosťou druhého dňa prehliadky bolo aj pozvanie na Palárikovu Rakovú formou veselého sprievodu divadelníkov /členov DDS EVA/ mestom Čadca. Divadlo v kufri Košice s rozprávkou  JANKO HRAŠKO, KLAUNIÁDA  v podaní Tomáša Plaszkého  potešilo deti materských  a základných  škôl v Čadci /predstavenie sa uskutočnilo na Palárikovej ulici pri fontáne/. Žiakom  I. stupňa ZŠ s MŠ Stará Bystrica,  ZŠ Nová Bystrica a Vychylovka sa predstavil Detský divadelný súbor Simsalabim pri ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto s rozprávkou H.Ch.Andersena  PALCULIENKA.  Žiakov II. stupňa ZŠ s MŠ Stará Bystrica potešil Detský divadelný súbor Didero pri MKŠS Kysucké Nové Mesto s autorským predstavením  Pavla Záteka  ZACHRÁŇME STRAŠIDLÁ  a so scénickou miniatúrou  Motýlie krídla. V stredu popoludní sa  pohostinne predstavilo seniorom a širokej verejnosti  Divadlo mladých Šuňava a odohralo predstavenie RYSAVÁ JALOVICA od Martina Kukučína.
 
Z ďalších  pohostinných predstavení  zaujalo predstavenie DDS Kolovrátok pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta,  ktorý uviedol pre domácu školu scénickú miniatúru DVOJFAREBNÝ KABÁT  a divadelnú hru OHEŇ A VIETOR V PAPIERI.

Pre študentov Gymnázia  Turzovka  Ochotnícke divadlo z Palárikova  zahralo pohostinné divadelné predstavenie  Jána Palárika INKOGNITO.

Na Palárikovu Rakovú už roky prichádzajú aj krajanské divadelné súbory spoza hraníc. Tento ročník ozdobili členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice zo Srbska s predstavením Kataríny Mišíkovej KTO SME? A SME VÔBEC? Naši krajania boli víťazmi divadelného festivalu DIDA Pivnica 2011, s ktorým Kysucké kultúrne  stredisko v  Čadci podpísalo Memorandum o spolupráci. Víťaz 45. Palárikovej Rakovej 2012 sa recipročne zúčastní v r. 2013 divadelného festivalu DIDA Pivnica.
 
27.apríl 2012 bol dôležitým dňom pre obyvateľov obce Raková. Za prítomnosti významných predstaviteľov spoločenského a kultúrneho života Žilinského kraja bolo otvorené Námestie Jána Palárika a zároveň odhalená socha tohto významného slovenského dejateľa.
 
Počas slávnostného večera 45.Palárikovej Rakovej, v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, predstavilo KKS v Čadci  pamätnicu, ktorú pripravilo v spolupráci s vynikajúcim fotografom Filipom Lašutom a Vydavateľstvom Magma.  „Zlaté divadelné okamihy Palárikovej Rakovej“ prinášajú prehľad všetkých víťazov od vzniku tejto súťažnej divadelnej  prehliadky. V rámci festivalu si účastníci mohli pozrieť aj výstavu fotografií pod rovnomenným názvom.
 

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Jozef Štrba,  udelil  Filipovi Lašutovi  IN MEMORIAM  Zlatú medailu Palárikovej Rakovej a Ďakovný list za celoživotný prínos a nezabudnuteľné fotografické momenty Palárikovej Rakovej. Ocenenie osobne prevzal syn Michal Lašut. Známy divadelný fotograf  Filip Lašut bol dlhoročným fotografom Palárikovej Rakovej a veľkým priateľom ochotníkov. Na Palárikovu Rakovú prichádzal 35 rokov, bol jej verným súputníkom a milovníkom všetkého, čo dýchalo dobrým divadlom. Žiaľ, na tú tohtoročnú už neprišiel. Prítomní hostia si jeho pamiatku uctili minútou ticha.
 
Pri vyhlásení výsledkov jubilejného ročníka PR, predseda odbornej poroty Oleg Dlouhý  vyzdvihol kvalitu jednotlivých 5 súťažných predstavení.
 
Výsledková listina:
 
1. miesto –  diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Obce Raková získalo Divadlo Commedia Poprad za inscenáciu dramatizácie poviedky Martina Kukučína Neprebudený.
2. miesto –  diplom a striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta Čadca získalo DS Trenčianske hradné divadlo Trenčín za inscenáciu hry Júliusa Barča- Ivana Matka.
3. miesto –  diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získalo DS Jána Chalupku Mesta Brezno za inscenáciu hry Michala Réckeho Večne živé Kocúrkovo.
 
 -Diplom, striebornú medailu J. Palárika a finančnú cenu  Obce Raková za mužský herecký výkon získal Michal Novák za stvárnenie postavy Ondráša v inscenácii Divadla Commedia Poprad Neprebudený.
– Diplom, striebornú medailu J. a finančnú cenu  Mesta Čadca za mužský herecký výkon získava Oskar Miller za postavu Jana v inscenácii Trenčianskeho hradného divadla Matka.
– Diplom, striebornú medailu a finančnú cenu   Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci  získal DS Jána Chalupku za  iniciovanie vzniku pôvodnej hry Michala Réckeho Večne živé Kocúrkovo.
 – Cenu  Kysuckej kultúrne nadácie Bratislava  na návrh poroty mladého diváka získal DS Jána Chalupku Mesta Brezno za inscenáciu hry Michala Réckeho Večne živé Kocúrkovo.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci , spolu s partnermi, pripravilo viacero zaujímavých sprievodných podujatí, ktoré vniesli divadelnú atmosféru do povedomia mladšej generácie:
 
V rámci tematickej súťaže o najkrajšiu výstavu v kysuckej škole pod názvom „Divadelný svet“, získala prvenstvo ZŠ M.R.Štefánika z Čadce, ktorá zároveň svoje dielo darovala Obci Raková do Pamätnej izby Jána Palárika.

Do bohatého  programu boli zaradené aj tematické besedy o živote a diele Jána Palárika, ktoré pripravila a zorganizovala Kysucká knižnica v Čadci.

Súčasťou týchto dní boli aj oslavy 20.výročia založenia Základnej školy Jána Palárika v Rakovej.
 
Riaditeľka KKS v Čadci, Silvia Petreková,  oficiálne uzavrela 45. ročník Palárikovej Rakovej. Poďakovala partnerom, spoluorganizátorom, mediálnym partnerom, umelcom, odborným garantom, ale i širokej verejnosti za priazeň a podporu.
 
Vďaka patrí všetkým zanieteným ochotníkom, ktorí svoj voľný čas venujú divadlu a napĺňajú tak seba i divákov  Palárikovej Rakovej pocitom radosti a hrdosti na slovenský národ.