Budapeštianska slovenská škola oslávila 70 rokov jazykového, vzdelanostného a národno-vlasteneckého sebauvedomovania sa Slovákov v Maďarsku

Za prítomnosti predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbety Hollerovej Račkovej, hovorcu slovenskej národnosti v maďarskom parlamente Antona Paulika, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša, veľvyslanca Slovenskej republiky Pavla Hamžíka, štátneho tajomníka rezortu ľudských zdrojov Zoltána Fürjesa, riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Siposovej a ďalších významných reprezentantov politického a spoločenského života, bývalých a prítomných riaditeľov, niekdajších a súčasných pedagógov a žiakov oslávila vo štvrtok 30. mája Slovenská škola v Budapešti 70. výročie svojho založenia. O výzamnej udalosti slovenskej národnostnej menšiny informuje na portáli týždenníka Ľudové noviny – www.luno.hu reportérka Erika Trenková.

Po slávnostnom galaprograme, na ktorom sa podieľali žiaci, študenti aj pedagógovia inštitúcie, ba pridali sa aj obyvatelia internátu a študenti tanečnej umeleckej školy v Budapešti, veľvyslanec SR v Maďarsku Pavol Hamžík odovzdal riaditeľke výchovnovzdelávacej inštitúcie Júlii Szabovej Marlokovej pamätnú striebornú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.

Vo svojom príhovore veľvyslanec P. Hamžík vyzdvihol osobnú angažovanosť pedagógov školy a „každodenné úsilie, ktoré vynakladáte na udržanie slovenského jazyka a vzdelanosti, výchovu a formovanie novej generácie po slovensky hovoriacich detí v maďarskom prostredí.“ Vyznamenanie bolo odovzdané na slávnostnej akadémii školy za účasti predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Jána Varšu a predstaviteľov komunity Slovákov v Maďarsku.  

Striebornú plaketu udelil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák pri príležitosti 70. výročia ich vzniku celkovo piatim slovenským národnostným školám v riadiacej pôsobnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ktoré okrem Budapešti sídlia v Békešskej Čabe, Slovenskom Komlóši, Sarvaši a Novom meste pod Šiatrom.

Po slávnosti nasledovala priateľská debata, na ktorej sa mohli účastníci nielen do sýtosti najesť, ale aj vyrozprávať.

 

ERIKA TRENKOVÁ, Ľudové noviny – luno.hu

Foto: autorka

mzv.sk, Foto: mzv.sk (1)