Čaroslováci z Vojvodiny znovu online

Po krátkom časovom úseku čaroslováci – čaro Slováci – slovami znovu začarovali a spoločnými silami vydali 6. číslo Čaroslovu, jedinečného internetového časopisu slovenských žiakov z rozličných vojvodinských škôl v Srbskej republike.

Čaroslováci sa aj tentoraz usilovali zachovať kontinuitu s predchádzajúcou koncepciou časopisu a preto ani v tomto čísle nechýba vlastná tvorba, básne, úvahy, či správy, zaujímavosti a skúsenosti žiakov z rozličných škôl vo Vojvodine. Najnovší Čaroslov so svojím zaujímavým a aktuálnym internetovým obsahom svedčí o všestrannosti našich žiakov, ale aj ich učiteľov. Ilustrovaný je žiackymi výkresmi a výstižnými fotografiami. Ale predovšetkým v ňom si žiaci cibria, zachovávajú a pestujú svoju materinskú reč, čo je jeden zo základných cieľov exitencie tohto internetového časopisu.

Aj najnovšie číslo je dôkazom, že internetový Čaroslov posilňuje pocit spolupatričnosti a napomáha úsiliu o zachovávanie a upevňovanie národnej identity, jazyka a kultúry slovenských vojvodinských žiakov.

Číslo vyšlo s finančným prispením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Obsah časopisu možno sledovať na:  www.caroslov.rs

 

Prajeme príjemné čítanie,

Mária Andrášiková