Igor Furdík s pedagógmi KŽ FiF UK o Letnej škole žurnalistiky 2015

Organizačným zabezpečením, obsahovým modelom, predbežným programom Letnej školy žurnalistiky 2015 pre redaktorov krajanských médií, ako aj hodnotiacim aspektom vlaňajšieho 8. ročníka dôležitého jazykovo-odborného praktického seminára pre žurnalistov zo slovenských prostredí v zahraničí, ktorý sa konal v týždňovom auguste 2014 v Bratislave, sa zaoberali v stredu 18. februára 2015 na pracovnom stretnutí na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho predseda Igor Furdík a zástupcovia partnerskej inštitúcie zodpovednej za odbornú časť Letnej školy žurnalistiky z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Igor Furdík vyslovil v úvode stretnutia pranie, aby tohtoročná Letná škola žurnalistiky, obsahovo i tematicky motivovaná aj 200. výročím narodenia Ľudovíta Štúra, prejavivším sa okrem počinu kodifikátora spisovnej slovenčiny aj na poli vzniku slovenského novinárstva, dosiahla v porovnaní s vlaňajškom –  okrem naplnenia teoreticko-praktických ambícií – ešte tvorivejší rozmer. Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK spoločne s jej zástupcom Mgr. Milošom Horváthom, PhD. a odborná asistentka Mgr. Eva Bachletová, PhD. v jednotlivých vstupoch debaty túto potrebu akcentovali aj v nadväznosti na náročnejší program On-line kurzu žurnalistiky na portáli www.slovenskezahranicie.sk.