Jánovi Belánimu, Slovákovi z Melbourne, udelila kráľovná Alžbeta II. Rad za zásluhy Austrálie

Hoci sú zraky Slovákov, najmä priaznivcov tenisu upreté v týchto dňoch na dvorce medzinárodných majstrovstiev Australian Open v Melbourne, kde nám robí radosť Dominika Cibulková, Andrej Bučko, vedúci redaktor slovenského vysielania Rádia SBS 3 v Melbourne, nám zvestoval správu, obsahujúcu významný spoločensko-morálny krajanský aspekt. Pri príležitosti Dňa Austrálie, štátneho sviatku krajiny, vyznamenala v pondelok 26. januára 2015 panovníčka Alžbeta II. medzi inými osobnosťami aj nášho krajana, prisťahovalca Jána Belániho z Melbournu, podnikateľa – staviteľa a majiteľa spoločnosti Belani builders.

Alžbeta II. udelila 80-ročnému Jánovi Belánimu, jednému z najvýznamnejších podnikateľov z radov Slovákov – prisťahovalcov z Vojvodiny (pán Beláni pochádza z Pivnice) žijúcich v Austrálii, vysoké vyznamenanie  Rad za zásluhy Austrálie a titul OAM (Order of Australian Merit).  

Andrej Bučko vo svojom maili o ocenenom krajanovi z Melbourne informuje: „Pán Ján Beláni sa prisťahoval vedno s tisícmi Slovákov z Dolnej zeme z Vojvodiny do Austrálie a významnou mierou sa zaslúžil o zachovanie slovenskej pospolitosti, kultúry, reči a tradícií. Pomohol vybudovať slovenský evanjelický kostol s halou a Slovenský dom v Melbourne, významne sa podieľal na zakladaní Slovenského spolku Ľudovíta Štúra v Melbourne a podporoval aj projekt slovenského vysielania Radia SBS Australia.“

Ďalej približuje A. Bučko pána Belániho ako človeka, ktorý „pri každej príležitosti na verejnosti v Austrálii vysvetľuje, že je hrdý Slovák a teda je aj pyšný na svoj slovenský pôvod. Tento fakt nezabúdal pripomínať ani v časoch federálneho Československa. Je hlboko veriaci a pôsobil aj ako misionár na ostrove Papua Nová Guinea. Veľkými sumami prispieva na charitu, okrem iného podporil založenie chovu austrálskych vodiacich psov pre nevidomých v Bratislave pre Školu vodiacich psov.“

Náš novinársky kolega a krajan žijúci od roku 1996 v Melbourne Andrej Bučko v závere mimoriadne príjemnej správy konštatuje, že „ľudí, ktorí takto preslávili Slovensko vo svete, je málo, a aj preto si zasluhujú naše všeobecné uznanie,  úctu a náležitú krajanskú pozornosť.“

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí menom svojho predsedu Igora Furdíka sa úprimne pripája ku gratulantom a pánovi Jánovi Belánimu želá do Melbournu pri príležitosti jeho významného ocenenia, aby si plody jeho dlhoročnej práce, inšpiratívneho podnikateľského úsilia, ako aj úprimnú oddanosť slovenskej veci v krajanskom prostredí užíval aj naďalej v zdravej pohode, žičlivosti rodiny a priateľov, ako aj v príjemnom pocite súdržnosti Slovákov v Melbourne.

 

Na titulnej fotografii:

Pán Ján Beláni, pivnický rodák zo srbskej Vojvodiny, jeden z najúspešnejších slovenských podnikateľov v Austrálii.

Vo fotogalérii:

Ján Beláni podporil počas aktívneho života v Melbourne viaceré životaschopné projekty Slovákov v Melbourne a Lavertone.Na jednej zo snímok počas slávnostného otvárania školy (J. Beláni na fotografii s mikrofónom).

Charizmatický postoj Jána Belániho sa prejavuje jeho permanentnou podporou Slovenského domu v Melbourne – Lavertone,  Slovenského spolku Ľudovíta Štúra či miestnej evanjelickej cirkvi a. v. Na fotografii cirkevného zboru pred budovou fary Ján Beláni sedí v poradí druhý sprava.

FOTO:  http://kruhy.blogspot.comeditor JÁN KULÍK