Krajania v Pittsburghu očarili Festivalom slovenského dedičstva

Prezentácia slovenského kultúrneho a duchovného dedičstva v prostrediach našich krajanov v ich domovských štátoch je mimoriadne dôležitou, prínosnou a zakaždým aj poučnou spoločenskou udalosťou. S odhodlaním, vrúcnosťou a starostlivosťou dobrú zvesť o našej vlasti, jej podnetných a krehkých folkloristických tradíciách, obyčají a ľudovom kumšte šírili, aj napriek opatreniam podliehajúcim režimu nového koronavírusu COVID-19, v prvú novembrovú nedeľu Slováci i potomkovia Slovákov z niekoľkých generácií vo východnej časti USA.

Festival slovenského dedičstva, ktorý sa každoročne uskutočňuje v Katedrále učenia Pittsburskej univerzity (Cathedral of Learning, University of Pittsburgh), sa tentoraz odvíjal netradične. Vďaka moderným technológiám ho organizátori sprostredkovali a celosvetovo šírili na internete v nedeľu 1. novembra 2020 v čase od 13.00 do 16.00 h.

Tohtoročnú edíciu festivalu odvysielali naši krajania cez sociálne siete, vďaka ktorým sa diváci  mohli potešiť a zážitkovo obohatiť o dynamické slovenské tance, hudbu a spevy, ale sa zoznámiť aj vynaliezavou a originálnou slovenskou gastronómiou. Prirodzene, že organizátori programovo i tematicky bohatého virtuálneho popoludnia nezabudli ani na príťažlivú prezentáciu Slovenska ako mladej a úspešnej krajiny v srdci Európy.

 

SLEDUJTE ZÁZNAM Z FESTIVALU

SLOVENSKÉHO DEDIČSTVA V PITTSBURGHU

https://www.youtube.com/watch?v=VM7HBd1-18g&fbclid=IwAR0yUjH7lslESgBkC42pw18Fb_tOpRs6uUcPSsMiEBTcYYg1lQ7jYS4k1FM

 

Uverejnené: 3. 11. 2020