Kultúrny turizmus vojvodinských Slovákov na ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave

V Bratislave sa v dňoch 29. januára – 1. februára 2015 uskutočňuje v poradí už 21. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu. Organizátor veľtrhu – Incheba, a. s., očakáva v jednotlivých pavilónoch okolo 400 vystavovateľov, pričom sa počíta s účasťou viac ako 75 000 návštevníkov. Na ITF SLOVAKIATOUR sa po pozitívnych skúsenostiach z predchádzajúcich rokov budú prezentovať aj Slováci zo srbskej Vojvodiny – návštevníci sa budú môcť oboznámiť s ponukou Turistickej organizácie Obce Kovačica a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov z Nového Sadu.

Veľtrh ITF Slovakiatour, ako uvádza portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs , je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín.

Bohatú turistickú ponuku Obce Kovačica na tomto veľtrhu predstaví návštevníkom ITF SLOVAKIATOUR Turistická organizácia Obce Kovačica, kým všeobecný kultúrny turizmus vojvodinských Slovákov, aj prostredníctvom reprezentatívnej a mimoriadne úspešnej publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, priblíži záujemcom Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Na titulnej fotografii:

Pred tromi rokmi prezentovala kultúrny turizmus vojvodinských Slovákov v Inchebe vo výstavnom stánku Obce Kovačica aj Zuzana Vereská, jedna z kľúčových osobností kovačickej insity v súčasnosti.

Vo fotogalérii:

Okamihy z medzinárodného veľtrhu turizmu a gastronómie ITF v bratislavskej Inchebe z predchádzajúcich rokov.

FOTO: ĽUDO POMICHAL