Laura a Vanesa Glückové: Veselá je dedina…

Laura a Vanesa Glückové žijú v Mlynkoch, majú pilíšske a novohradské korene. Hudbou sa začali zaoberať už ako škôlkarky. Laura sa učí hrať na akordeóne od vlastného otca. Obidve chodia do budapeštianskej slovenskej školy. Od začiatku, ako začali spolu vystupovať, Vanesa spieva a Laura ju sprevádza na harmonike.

V nedeľu 8. decembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sesterská dvojica na radosť všetkých miestnych Slovákov slávnostne prezentovala CD-nosič Laury a Vanesy Glückových s pilíšskymi a novohradskými piesňami. Projekt vydania CD finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Mlynské piesne sú známe ako dvojhlasné, čo sa dievčatám veľmi páči, preto sa rozhodli spievať dvojhlasne. Do svojho repertoáru však s radosťou zaradili aj novohradské slovenské piesne a piesne zo Slovenska. Oficiálne prvýkrát vystúpili s harmonikou na šiškovom festivale v Mlynkoch pred piatimi rokmi, čiže v roku 2008. Tento rok pokladáme za rok založenia ich speváckeho dua. Za päť rokov vystúpili na rôznych slovenských podujatiach nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku. Reprezentovali o. i. aj slovenskú mládež z Maďarska na matičnom festivale v Nitre. Držíte v rukách CD-platňu dvoch nadaných dievčat, pre ktoré je zachovávanie tradícií rukolapne dôležité.

Vydavateľ

 

Podrobné informácie a fotoreportáž z krstu CD v Mlynkoch:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/475/laura-a-vanesa-glueckove-vesela-je-dedina