Na 46. ročníku Palárikovej Rakovej aj Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca

V dňoch 23.-26. apríla 2013 ožijú na Kysuciach už tradične v tomto aprílovom termíne divadelné dosky. Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov  s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková sa totiž spája s dňom výročia narodenia významného kysuckého rodáka – dramatika, spisovateľa, publicistu a národného buditeľa Jána Palárika (27.4.1822, Raková – 7.12.1870, Majcichov). Už v poradí 46. ročník reprezentatívnej prehliadky divadelného ochotníckeho kumštu sa uskutoční pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Spoluorganizátorom súťažného diania v Dome kultúry v Čadci ako aj sprievodných akcií Palárikovej Rakovej je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na Palárikovu Rakovú už roky prichádzajú aj krajanské divadelné súbory spoza hraníc Slovenska. Kým vlaňajší ročník ozdobili členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice zo Srbska s predstavením Kataríny Mišíkovej KTO SME? A SME VÔBEC? ako víťazi divadelného festivalu DIDA Pivnica 2011, v tomto roku sa na Palárikovej Rakovej predstaví víťaz festivalu DIDA Pivnica 2012 – Divadlo Vladimíra Hurbana Vladimírova  z Báčskeho Petrovca.  Cenu Janka Čemana získali vlani divadelníci z Báčskeho Petrovca za podanie najautentickejšieho obrazu života dolnozemských Slovákov, odborná porota ocenila najmä postmodernistický scénický prejav v predstavení VHV „Óda na rovinu“  autora Petra Serga  Butku, Slováka žijúceho v Českej republike. Viac na:  www.vhv.rs

Odborná výberová komisia rozhodla, že z 11 prihlásených ochotníckych súborov pre rok 2013 do súťažnej časti 46. ročníka Palárikovej Rakovej postupujú štyri súbory:

1.Divadlo DOMINUS Močenok
Ivan Stodola: KEĎ JUBILANT PLAČE

2.DS JÁNA PALÁRIKA pri KIC mesta Čadca a ZUŠ J.Potočára v Čadci
Vlado Mores: LABYRINT

3.DS HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves
F.Urbánek – E.Spišák: BLUDÁR

4.DS pri OcÚ a MO MS Belá-Dulice
Dušan Dušek: ZABÍJAČKA

Ideovým a umeleckým poslaním prehliadky Palárikova Raková je podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k inscenovaniu  pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, dramatizácií pôvodných prozaických textov, ako aj písaniu nových pôvodných dramatických diel. V rámci obohatenia dramaturgie a programovej skladby prehliadky organizátori Palárikovej Rakovej zabezpečujú každoročne pohostinné predstavenia ďalších divadelných amatérskych a profesionálnych kolektívov ako aj účasť krajanského divadelného amatérskeho súboru – víťaza festivalu DIDA Pivnica (Srbsko), prípadne ďalších krajanských súborov podľa možností.

V sprievodnom programe prehliadky sa pravidelne realizujú aj výstavy venované spomienke na J. Palárika, s tematikou festivalu a divadla – ochotníckeho i profesionálneho, ako aj výstavy prezentujúce tvorbu kysuckých umelcov.  Už tradičným a dôležitým faktorom počas Palárikovej Rakovej je motivácia mladých ľudí k ich priblíženiu sa k slovesnej a divadelnej tvorivosti. A tak i v tomto roku organizátori podujatia uvedú v rámci divadelných dní predstavenia pre  deti a mládež  v mestách a obciach regiónu Kysúc s cieľom pestovať v mladom  divákovi  potrebu  prijímania a rozvíjania  duchovných umeleckých hodnôt.

Prostredníctvom vystúpení divadelných amatérskych súborov v rámci Palárikovej Rakovej má prehliadka ambície pestovať národné povedomie, lásku k rodnému jazyku a úctu ku klasickým i súčasným   dielam slovenských autorov. V rámci vzdelávacieho programu prehliadky zasa realizovať tvorivé divadelné dielne a odborné semináre s cieľom  zvyšovať umeleckú úroveň ochotníckeho divadla.

Vyhlasovatelia a hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj,  Obec Raková, Mesto Čadca.

Spoluorganizátori: Kultúrne a informačné centrum  – Dom kultúry Čadca, Organizácia pre kultúru a verejné služby – Raková, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia – Bratislava, Národné osvetové centrum – Bratislava.

Partneri: mestá a obce regiónu Kysúc, Kysucká knižnica, ZŠ, SŠ, ZUŠ v regióne a ďalšie subjekty.

Viac informácií: www.kultura.e-kysuce.sk