Nadlakom znela slovenská ľudová pieseň

V dňoch 27. – 29. septembra sa v Nadlaku za prítomnosti vzácnych hostí a početného publika uskutočnil 15. ročník prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je… Festival, ktorý organizuje Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, patrí medzi obľúbené kultúrne podujatia Slovákov na Dolnej zemi.

Dôležitosť a popularitu podujatia potvrdila aj prítomnosť významných hostí: podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Jeho Excelencie Jána Gábora, veľvyslanca Slovenskej republiky v Rumunsku, veľvyslanca Rumunska v Slovenskej republike Florina Vodiţău, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, predsedu Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku a poslanca rumunského parlamentu pre národnostné menšiny Adriána Miroslava Merku, predsedu správnej rady Neinvestičného fondu Slováci Slovákom Gustáva Krajčiho a ďalších hostí zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Rumunska.

Tohto roku sa festivalu zúčastnili sólisti z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Každý účastník mal pripravené dve piesne, jednu pomalú a jednu rýchlu, obidve reprezentatívne pre lokalitu, ktorú predstavoval. Takisto bol každý sólista oblečený v ľudovom kroji svojho regiónu alebo svojej lokality. Sólistov sprevádzal festivalový orchester Sálašan pod vedením Jozefa Zifčáka ml. Moderovali Bianca Unc a Juraj Cigáň. Prítomní si mohli počas festivalu prezrieť aj výstavu fotografií – ukážok z ostatných piatich ročníkov prehliadky. V záverečnej časti programu vystúpili hudobník Michal Smetánka a folklórny súbor Podpoľanec z Detvy.

Vlani prehliadka dovŕšila 14. rok svojej existencie a dostala občiansky preukaz. Tohtoročná prehliadka, už pätnásta v poradí, bola podľa dávnych obyčají už súca na vydaj. Preto sa celý festival niesol v duchu svadby a svadobných obyčají. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách: 6 – 12 rokov (8 účastníkov), 13 – 18 rokov (15 účastníkov) a nad 18 rokov (9 účastníkov). Vystupovalo 32 spevákov: 11 z Rumunska (4 z Nadlaku a 7 z Bihorskej oblasti), 11 zo Srbska, 6 z Maďarska a 4 zo Srbska. Sólistov hodnotila odborná porota v nasledovnom zložení: Ján Šutinský (Maďarsko), Juraj Ferík (Srbsko), Kristína Jucanová (Rumunsko), Anna Medveďová (Srbsko) a Mária Peniaková (Rumunsko).

Ceny získali: Kategória 6 – 12 rokov: 1. Laura ŠPEKOVÁ, Jelisavec – Chorvátsko, 2. Zlatko KLINOVSKÝ, Selenča – Srbsko, 3. Fatou DIARRA, Nadlak – Rumunsko. Kategória 13 – 18 rokov: 1. Andrea LAČOKOVÁ, Báčsky Petrovec – Srbsko, 2.Ľudmila RAGOVÁ, Báčsky Petrovec – Srbsko, 3. Anita PETRÁKOVÁ, Kovačica – Srbsko, Kategória nad 18 rokov: 1. Mária BONŢEA-KRAJČÍKOVÁ, Nadlak – Rumunsko, 2. Jarmila KOLÁROVÁ, Báčsky Petrovec – Srbsko, 3. Renáta LOVÁSOVÁ, Hložany – Srbsko, Špeciálne ceny: Tünde VARGOVÁ, Pitvaroš – Maďarsko, Melinda ZSINGOROVÁ, Slovenský Komlóš – Maďarsko, Andrea HULÁKOVÁ, Jelisavec – Chorvátsko, Cena obecenstva: Mária BONȚEA-KRAJČÍKOVÁ, Nadlak – Rumunsko, Cena orchestra: István TÓTH, Pitvaroš – Maďarsko, Cena Dotyku ľudskosti pre najstaršieho súťažiaceho: Vladimír TÓT, Kysáč – Srbsko, Cena Dotyku ľudskosti pre najmladšieho súťažiaceho: Bernadeta FRNKOVÁ, Gemelčička – Rumunsko, Cena časopisu Naše snahy:Mihaela MARKOVÁ, Kovačica – Srbsko, Cena poslanca DZSČR: Janka SEKÁČOVÁ, Gemelčička – Rumunsko, Cena Matice slovenskej v Srbsku: Nikoleta ZSINGOROVÁ, Slovenský Komlóš – Maďarsko, Cena mesta Nadlak: Andrea FÁBRIOVÁ, Nadlak – Rumunsko.

Všetci účastníci z prvej vekovej kategórie dostali vecný dar od organizátorov. Každý účastník dostal ďakovný list a vecný dar od Matice slovenskej v Srbsku. Prvé tri ceny v každej kategórii dostali aj dar podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej a dar veľvyslanca Slovenskej republiky v Rumunsku Jána Gábora.

 

ANNA RAU-LEHOTSKÁ, Nadlak

Foto: autorka

Autorka je slovenská publicistka žijúca a pôsobiaca v Nadlaku, je redaktorkou Kultúrno-spoločenského mesačníka Slovákov v Rumunsku Naše snahy.