Naši a svetoví – Prof. Juraj Hromkovič, informatik a matematik z Zürichu

Džínsy, šiltovka, plecniak. Takto neformálne prišiel oblečený na stretnutie pred prednáškou v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, so sídlom v našom hlavnom meste. Pritom učí na prestížnej univerzite a jeho učebnice informatiky a matematiky nielen pre študentov, ale aj malých školákov žnú úspechy vo Švajčiarsku aj v Nemecku. Profesor Juraj Hromkovič z Katedry počítačových technológií a vzdelávania Fakulty informatiky Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu.

Počas krátkeho pobytu v rodnej Bratislave sa stretol aj s Ľubicou Hargašovou, redaktorkou Rádia Slovensko RTVS. Viac už v ich spoločnom dialógu v pravidelnom nedeľňajšom cykle Naši a svetoví na Rádiu Slovensko.

Stiahnuť audio súbor

Pokračujeme v rozhovore s profesorom Jurajom Hromkovičom, s informatikom a vysokoškolským pedagógom z Fakulty informatiky Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu. O svojom výskume dokáže profesor Juraj Hromkovič hovoriť celé hodiny, ale keď sa ho opýtate na súkromný život, je úspech, keď odpovie jednou celou vetou. Ľubici Hargašovej však aspoň niečo o sebe povedal…

Stiahnuť audio súbor

Dnes sme vám v rubrike Naši a svetoví spolu s Ľubicou Hargašovou predstavili experta na počítačové vedy, autora učebníc matematiky, o ktorých sa bude ešte veľa hovoriť – vysokoškolského pedagóga vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte v Zürichu profesora Juraja Hromkoviča, DrSc.

 

Foto: www.vedatechnika.sk