O 210-ročnom spolužití Slovákov a Rumunov v Nadlaku

Mesto Nadlak v spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvom zahraničných vecí Rumunska a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Bukurešti organizuje v utorok 15. októbra 2013 v Nadlaku medzinárodnú konferenciu 210 ROKOV SPOLUŽITIA SLOVÁKOV A RUMUNOV, NADLAK – KULTÚRNY MODEL. 

Nad konferenciou prevzali záštitu Victor Ponta, predseda vlády Rumunska a Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zastupuje na konferencii jeho podpredseda Peter Prochácka.

V programe konferencie sú príspevky na rozličné, avšak problematiku spolužitia Slovákov a Rumunov v tejto časti Dolnej zeme zjednocujúce témy:  Medzivládna rumunsko-slovenská spolupráca v problematike menšín, 210 rokov rumunsko-slovenského spolužitia v Nadlaku. Zaznejú aj referáty a príspevky z oblasti kultúrnych tradícií a dedičstva menšiny, prítomní vystupujúci a diskutéri sa budú venovať aj jednej zo základných tém, bytostne sa dotýkajúcej rozvoja slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku – Materinskému jazyku ako kľúčovému prvku ochrany menšín.

PROGRAM KONFERENCIE