Palárikova Raková tlieskala aj dolnozemskej Óde na rovinu

V piatok 26. apríla 2013 vyvrcholil v Čadci v poradí už 46. ročník národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková. Jedným zo spoluorganizátorov tradičného a prestížneho tvorivo-divadelného podujatia je aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v záverečný deň prehliadky reprezentoval v Čadci jeho predseda Igor Furdík. 

Zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získal Divadelný súbor Jána Palárika Čadca pri KIC mesta Čadca za inscenáciu hry Vlada Moresa Labyrint. Striebornú medailu J. Palárika a finančnú cenu mesta Čadca udelila festivalová porota podľa riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska (KKS) v Čadci Silvie Petrekovej Divadelnému súboru Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves za inscenáciu hry Ferka Urbánka a Emila Spišáka Bludár. Bronzovú medailu J. Palárika a finančnú cenu KKS v Čadci získal Divadelný súbor pri obecnom úrade a MO MS Belá-Dulice za inscenáciu hry Dušana Dušeka Zabíjačka.

Mimoriadnu pozornosť si vyslúžili aj naši krajania, ktorých v tomto roku prezentoval na Palárikovej Rakovej divadelný súbor zo srbskej Vojvodiny. Diplom a striebornú medailu J. Palárika udelila porota Divadlu VHV  Báčsky Petrovec za pohostinné predstavenie Petra Serge Butka Óda na rovinu.

Zakaždým je na prehliadke ochotníckych divadelných súborov zážitkom, ako si počínajú v tomto žánri Slováci žijúci v zahraničí. Tobôž, ak ide o prejavenie sa kumštu takej írečitej slovenskej pospolitosti, akou je slovenská národnostná menšina na Dolnej zemi.

V kontexte Ódy na rovinu, hry, ktorú divadelníci z Divadla Vladimíra Hurbana Vladimírova (VHV) v Čadci uviedli, je však akiste nielen dobre vidieť a prežiť, ako si zároveň aj prečítať. A tak na dokreslenie súvislostí a emotívnosti z naplnenia hry, ktorú dolnozemci z Báčskeho Petrovca uviedli v piatkový večer, citujme slová Petra Serge Butka, režiséra Ódy na rovinu, ako ich uvádza na webovej stránke Divadla VHV Báčsky Petrovec www.vhv.rs
 

„Pre mňa osobne je rovina vrcholom harmónie, ale takej, pri ktorej sám seba ako človeka postavím do tej najbezvýznamnejšej pozície, do oného budhistického – som nič. Lebo rovina, mne najbližšia je hladina oceánu. Pri pohľade na ňu človek nevidí nič, ale cíti sa pri tom veľmi malý. Vojvodinská rovina je odlišná. Je na prvý pohlaď živá a všade sa niečo deje. Človek sa musí neustále niekam pozerať, musí sa neustále vnímať, je vystavený sebe, pred zrakmi druhých. O čom teda skladať onú oslavnú báseň, onú ódu? Navyše, keď leto tu ponúka také pravdivé farby, paprikou počnúc a premenlivou farbou Dunaja končiac.

A nárečie? Je pre mňa bohatstvo. Ako Slovák, dávam hold úprimnosti petrovského nárečia, bez ktorého by naše predstavenie nebolo úplné. Umelecky sa o tom vyjadrovať, znamená vyrobiť gýč. Rozhodli sme sa teda pre tak trochu dokumentárny prístup. Začali sme sa s kamerou túlať Petrovcom i po okolí a hľadať príbehy, alebo si ich vymyslieť a potom premýšľať o tom, ako ich s obrazom zložiť dohromady. To celé so skupinou mladých ľudí, ktorých myšlienka na takúto prácu nadchla natoľko, že sa do nej ponorili. Už len ten zázrak, že ich to zaujíma, je pre mňa prekvapivý – veď mladých ľudí dnes zaujímajú úplne iné veci, než divadlo, oslavná báseň a nejaká … rovina. Behom tohto nášho potulovania sa s kamerou, pri odkrývaní starých príbehov, stretávaní miestnych ľudí, sme pomaly spoznávali a v sebe skladali onú oslavnú báseň, onú ódu. No a básne by sa nemali vykladať. Báseň je určená srdciam, nie mozgom. Slová našej básne sú v obrazoch, v hudbe, v pohyboch, v tieňoch, malých vtipoch …“
 

Vyhlasovateľmi a hlavnými organizátormi 46. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková sú KKS v Čadci, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Obec Raková a Mesto Čadca. K spoluorganizátorom podujatia patrí kaťdoročne aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Palárikova Raková sa v tomto roku uskutočnila pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a predsedu ŽSK Juraja Blanára.