PROGRAM Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2004

STÁLA KONFERENCIA
K otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce
Slovenská republika a zahraniční Slováci 2004
Bratislava

Pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky

Termín konania: 2.-3. júla 2004
Miesto konania: Kongresové centrum City Hotela Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava Ružinov
Organizátor: Úrad vlády SR, Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov
Spoluorganizátori: Národná rada SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRSvetové združenie Slovákov v zahraničí, spolky, organizácie a inštitúcie Slovákov v zahraničí
 
PRACOVNÝ PROGRAM
 
2. júla 2004
08.00 – 12.00 hod. Príchod účastníkov, ubytovanie
12.00 – 13.00 hod. O b e d
13.00 – 13.30 hod. Prezentácia účastníkov
13.30 – 14.00 hod. O t v o r e n i e  k o n f e r e c i e
14.00 – 14.20 hod. Slávnostný príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky
14.20 – 14.30 hod. P r e s t á v k a
14.30 – 15.15 hod. Príhovory predstaviteľov štátu, ústredných orgánov štátnej správy, cirkví, inštitúcií a organizácií
15.15 – 15.30 hod. P r e s t á v k a
15.30 – 18.00 hod. Pracovné rokovanie konferencie
Voľba pracovného predsedníctva
Vyhodnotenie plnenia vyhlásenia stálej konferencie 2003

I. blok – Súčasný stav a perspektíva slovenských komunít vo svete. Analýzy zahraničných slovenských komunít

19.00 – 21.00 hod. S p o l o č e n s k é   s t r e t n u t i e   účastníkov konferencie v hoteli Bratislava
3. júla 2004
09.00 – 17.00 hod. Pokračovanie pracovného rokovania konferencie