Rozlúčka s Imrichom Kružliakom v Katedrále sv. Martina v Bratislave

V sobotu 9. februára 2019 sa najbližšie rodinné príbuzenstvo, priatelia, spolupracovníci a krajania v Nemecku, ako aj trúchliaci hostia zo Slovenska, rozlúčili v Kostole sv. Štefana Mníchove s pánom Imrichom Kružliakom – krajanským pracovníkom, osobnosťou slovenského povojnového exilu, politikom, organizátorom kultúrneho a politického života, redaktorom, publicistom, básnikom, spisovateľom, historikom a prekladateľom, ktorý skonal v sobotu 2. februára v Unterhachingu vo veku 104 rokov.

V nedeľu 17. marca 2019 sa na pravé poludnie v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnila za zosnulého Imricha Kružliaka svätá omša, ktorú slúžil  Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., rímskokatolícky pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy.

Urna so spopolnenými pozostatkami zosnulého Imricha Kružliaka bola podľa jeho posledného želania následne po obrade a sv. omši v Katedrále sv. Martina uložená v nedeľu 17. marca v Bratislave na cintoríne v Lamači, kde spočíva aj jeho manželka a dcéra.

SLEDUJTE REPORTÁŽ V SPRÁVACH RTVS

Z ROZLÚČKY S IMRICHOM KRUŽLIAKOM

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/182186#2142

ČAS V REPORTÁŽI: OD 35:38 MIN.