Školáci – ČaroSlováci vo Vojvodine znovu začarovali

Čo všetko sa robí pre to, aby sa zachovala slovenská identita a na aký spôsob, ako sa drží krok s dobou, so súčasnou technikou a technológiou, prezrádza ďalšie číslo stále jediného spoločného časopisu slovenských žiakov a učiteľov v prostredí Slovákov vo Vojvodine v Srbsku – ČAROSLOV.

Po krátkom časovom úseku „čaroSlováci“ – čaro Slováci slovami znovu začarovali a spoločnými silami vydali v poradí 8. číslo internetového Čaroslovu. Už po ôsmy raz „čaroSlováci“ si vychutnávali kúzla slova a spoločne zverejnili a archivovali množstvo informácií a fotografií o dianiach v našich školách, zverejnili množstvo vlastnej literárnej a výtvarnej tvorby.

Nové číslo Čaroslovu vyšlo s finančným prispením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a ponúka priehrštie žiackej fantázie, hravosti a tvorivej energie.

Aj tentoraz ČAROSLOV podnecuje k zvyšovaniu sebavedomia slovenských žiakov a svojich čitateľov, podporuje rast povedomia o význame vojvodinských slovenských škôl. Zároveň mobilizuje a motivuje k zachovávaniu a upevňovaniu národnej identity, slovenského jazyka a kultúry žiakov, učiteľov, všeobecne vojvodinských Slovákov. Internetové vydanie časopisu ČAROSLOV sa zajedno stáva aj vhodným a potrebným prostriedkom na zviditeľňovanie slovenského menšinového školstva v zahraničí.

 

Nájdite si na ČAROSLOV čas!

Zalistujte si v ňom  na internetovej stránke www.caroslov.rs

Určite neoľutujete!

 

MÁRIA ANDRÁŠIKOVÁ