Slovenská kultúra, ľudové remeslá, folklór a gurmánske chute potešia v septembri Budapešť

Je dobré, ak susedské vzťahy dvoch krajín utužujú na prospech vzájomného porozumenia i poznania stretnutia, v ktorých dominuje najmä bezprostrednosť prezentácie kultúrnych, duchovných a estetických hodnôt, príťažlivosť turizmu a prírodných krás, gurmánske chute a pôžitky, – a to všetko ako jedinečnosť spoločensko-historického kontextu na dejinnom priesečníku dvoch národov. Aj takto možno charakterizovať motív, s ktorých prichádza Slovenský inštitút v Budapešti. Ten totiž  usporiada v hlavnom meste Maďarska v dňoch 1.-7. septembra v spolupráci s partnerskými organizátormi Týždeň slovenskej kultúry. Slovensko sa predstaví obyvateľom a návštevníkom Budapešti v širokom spektre na rôznych miestach, pričom celý týždeň má kultúrno-spoločenský, poznávací, propagačný, ale aj zábavný charakter.
 
Prezentácia Slovenska v hlavnom meste Maďarska odštartuje v sobotu 1. septembra  4. ročníkom Pozsonyi pikniku (Bratislavského pikniku). Na rohu ulíc Pozsonyi a Antala Budaiho-Nagya sa v stánku Slovenského inštitútu predstaví umelecký strihač papiera Karol Krčmár, kým v ďalšom sa budú môcť návštevníci zoznámiť s príťažlivosťou kúpeľného mesta Trenčianske Teplice. Príťažlivý program sľubuje nedeľa 2. septembra, kedy sa vo vstupnej hale Maďarského národného múzea predstavia Bratislavské korunovačné slávnosti Márie Terézie, ktorú za monarchistickú cisárovnú korunovali 25. júna 1741 v Dóme sv. Martina v Bratislave.
 
V Budapešti sa predstavia aj slovenské regióny. Ako prvé príde na rad Horehronie. Celý 3. september  sa ponesie v znamení Brezna. Cez deň sa predstaví mesto, ktoré je kultúrno-spoločenským a hospodárskym centrom Horehronia. Večer sa uskutoční v divadelnej sále Slovenského inštitútu v Budapešti predstavenie Divadla Jána Chalupku z Brezna, od 18. h  budú mať možnosť diváci vidieť hru s názvom Zabudla som, o dramaturgiu a námet ktorej sa postarala Katarína Mišíková-Hitzingerová.
 
Predstavenie sľubuje hodnotný zážitok, pretože Divadelný súbor Jána Chalupku patrí medzi najlepšie a najstaršie divadelné súbory na Slovensku (v roku 2013 si pripomenie 90. výročie svojej novodobej existencie a nepretržitej činnosti), čo neustále potvrdzuje svojou progresívnou dramaturgiou a spoluprácou s profesionálnymi umelcami. Je nositeľom desiatok ocenení z rôznych divadelných festivalov na Slovensku i v zahraničí. V poslednom období často hosťuje medzi našimi krajanmi v Srbsku, Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. Uvedenú inscenáciu v réžii Ľuboslava Majeru z Báčskeho Petrovca naštudovalo na vysokej umeleckej úrovni, má už za sebou viac ako 40 repríz a získala množstvo ocenení. Zrejme v týchto súvislostiach úraduje aj „čaro chceného“, pretože hlavnú predstaviteľku Alžbetu Vagadayovú poctia 1. septembra najvyšším ocenením Scénickej žatvy v Martine – Cenou Jozefa Kronera.
 
Na svoje si, ako to pri podobných prezentáciách býva zvykom, prídu aj gurmáni. Na nádvorí Slovenského inštitútu sa 4. septembra o 15. h uskutoční ochutnávka slovenských špecialít, aby v priestoroch SI sa návštevníci o 18. h nasýtili aj duchovne –  a to hneď pohľadmi na výtvarné kompozície dvoch výstav. Na prízemí sa uskutoční vernisáž Košického korza z Východoslovenského múzea v Košiciach (kurátori výstavy Robert Pollák a Ivan Havlice), na II. poschodí SI bude inštalovaná výstava fotografa Pétera Gyukicsa s názvom Dunajské mosty (kurátor László Sitka).
 
Deň sa však týmito podujatiami zďaleka nekončí, pretože o 19. h sa v divadelnej sále SI začne divadelné predstavenie hry autorov Silvestra Lauríka a Anny Vlčkovej Strachanovej Ako naučiť meštianskeho psa poslušnosti. Divadelná inscenácia režiséra S. Lavríka je poctou spisovateľov Sándorovi Máraiovi. Kultúrou i ľudskými poryvmi nasýtený deň vyvrcholí svetelnou inštaláciou.
 
Aj počas ďalších dní Týždňa slovenskej kultúry v Budapešti sa jeho návštevníci budú môcť vyžiť aj v žánrovej a tematickej pestrosti. V stredu 5. septembra sa na Vörösmartyho námestí predstaví Európske hlavné mesto kultúry 2013 Košice. O deň na to – vo štvrtok 6. septembra – sa na koncertnej Lodi A38 pri Petőfiho moste uskutoční spoločné vystúpenie skupín Groovin‘ Heads (Slovensko) a Random Trip (Maďarsko). Koncert sa začne o 21. h.
 
Záverečný deň prezentácie Slovenska a jeho kultúrnych cenností a turistických destinácií rozloží svoj stan opäť na Vörösmartyho námestí, kde budú môcť návštevníci vidieť zázračné ruky a výtvory šiestich protagonistov ľudových remesiel, aby sa o 15. h svojimi výtvormi a bujarou „nožnicovou fantáziou“  predstavil umelecký strihač papiera Karol Krčmár, ktorý obyvateľov a návštevníkov Budapešti zaujal a pobavil aj na nedávnom 20. multižánrovom festivale Sziget. Zlatým klincom Týždňa slovenskej kultúry v Budapešti bude s najväčšou pravdepodobnosťou vystúpenie folklórneho súboru Technik – na Vörösmartyho námestí začnú slovenskí folkloristi „cifrovať“ od 18. hodiny.
 
Zdroj: luno.hu
Foto: archív, SI