Spolok Martina Rázusa, ECAV a ďalší chystajú poctu Ľ. Štúrovi

Jedným z celého radu spomienkových akcií pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bude aj dvojdňové podujatie Štúr a Liptovský Mikuláš v dňoch 13. a 14. septembra tohto roku. Pripravujú ho Spolok Martina Rázusa, mesto Liptovský Mikuláš, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Liptovský Mikuláš a občianske združenie Ars ante portas.

Podujatie, ako informuje TASR,  sa začne v nedeľu 13. septembra 2015 spomienkovými službami Božími o 9.00 h v evanjelickom kostole na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši. Kázať bude biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol, Štúrove verše prednesie Juraj Sarvaš.

V pondelok 14. septembra 2015 o 17.00 h uvedú v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši – Vrbici historicko-literárno-hudobnú kompozíciu k Štúrovmu výročiu pod názvom "Vzlietli orli vysoko…"

Recitátor Juraj Sarvaš a spevácky zbor Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom prednesú verše a prejavy Ľudovíta Štúra a jeho generačných druhov, napríklad reč Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme z 15. januára 1848, reč Jozefa Miloslava Hurbana na súde v Pešti (5. marca 1869) a iné.

Zaznejú úryvky z Maríny od Andreja Sládkoviča, z básní Milana Rúfusa Modlitba za Slovensko, známe aj menej známe národné piesne – Kto za pravdu horí; Nitra, milá Nitra; Aká si mi krásna a ďalšie. Etnografka a regionálna historička Daniela Fiačanová priblíži prítomným vzťah Ľudovíta Velislava Štúra k mestu Liptovský Mikuláš a k Liptovu všeobecne.

Vstupné na podujatie je dobrovoľné.

 

SPOLOK MARTINA RÁZUSA

Spolok Martina Rázusa, ktorý vznikol v roku 2002 v Liptovskom Mikuláši, sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Liptovského Mikuláša. Dal si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej aj politickej práce Martina Rázusa.

Počas doterajšej činnosti spolok inicioval postavenie pamätníka Martina Rázusa v rodnom meste a postavil jeho pomník na Rázusovom nábreží v Bratislave, vydal zborník Martin Rázus I a nahrávku Hoj, zem drahá so Speváckym zborom slovenských učiteľov. Spolok zorganizoval 14 ročníkov Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa. Rad kultúrnych, duchovných a športových podujatí spolok pripravil v rámci festivalu Letokruh Martina Rázusa v rokoch 2007 – 2008 a 2012 – 2013 pri príležitosti okrúhlych výročí jeho narodenia a smrti a iné podujatia, informoval Ján Juráš zo Spolku Martina Rázusa a predstaviteľ občianskeho združenia Ars ante portas.