Spomienka na Jána Kollára v Prahe

So zaujímavými kultúrno-duchovnými ponukami pre Slovákov žijúcich v Českej republike, najmä však v Prahe, oslovil krajanov Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe. Z mailu pani Janky Halukovej vyberáme.

Vo štvrtok 23. januára od 15.00 h sa bude konať pietna spomienka na výročie úmrtia Jána Kollára pri jeho pomníku na Olšanských cintorínoch. 

Knihu rozhovorov so slovenskými umelcami autorky Dr. Slavomíry Očenášovej-Štrbovej s názvom ŽIVOT, VIERA, UMENIE z produkcie vydavateľstva Tranoscius uvedieme v kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14,  Praha 1, vo štvrtok 30. januára 2014 o 17.00 h.

Srdečne vás všetkých pozývame.

 

So želaním dobrých dní

Janka Haluková

presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe

tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR

 

POZVÁNKA NA PIETNU SPOMIENKU

 

ŽIVOT, VIERA, UMENIE