Srbský minister kultúry ocenil ÚSŽZ

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák sa počas svojej pracovnej návštevy Srbska stretol  dňa 25.1.2012 v Belehrade s ministrom kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Republiky Srbska Predragom Markovićom. Premetom rokovania boli otázky ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva vytvoreného Slovákmi žijúcimi v Srbsku.

K takým patrí Múzeum Slovákov vo Vojvodine, na ktorého rekonštrukciu by malo prispieť Srbské ministerstvo kultúry a ÚSŽZ celkovou sumou 200 000 Eur. Takisto aj Pamätný dom Martina Jonáša v obci Kovačica, ktorého náklady na odkúpenie a rekonštrukciu budovy, odkúpenie umeleckých diel, nábytku a zariadenia domu a takisto na technický projekt adaptácie budovy na múzeum sú vo výške 223 707 Eur.
 
Vzhľadom na práve prebiehajúci proces reštitúcií v Srbsku a s tým spojené otázky vlastníckych vzťahov bola zo strany Srbského ministra kultúry prisľúbená ÚSŽZ pomoc kvôli úspešnej implementácii dotačných zmlúv týkajúce sa oboch veľkých projektov.
 
Milovníkov umenia a osobitne diel Martina Jonáša určite poteší fakt, že sa predsedovi ÚSŽZ Milanovi Vetrákovi podarilo so srbským ministrom kultúry Predragom Markovićom dohodnúť preferenčný režim výpožičky umeleckých diel tohto významného umelca na kultúrne účely na Slovensku.
 
Srbský minister kultúry na záver rokovania vyzdvihol doterajšiu politiku ÚSŽZ týkajúcu sa starostlivosti o Slovákov žijúcich v Srbsku v oblasti kultúry. Osobitne ocenil úsilie Milana Vetráka pri záchrane a obnove kultúrneho dedičstva vytvoreného našimi krajanmi v Srbsku. Pri tejto príležitosti  mu podaroval pamätnú pečať, tzv. poskuvnik.