Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku organizuje 3. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na stretnutí sa pravidelne zúčastňujú 10 predstavitelia slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska a zo Srbska.

V tomto roku sme sa rozhodli rozšíriť stretnutie aj o účasť 3 pedagógov z Chorvátska. Stretnutie sa uskutoční od 5. do 7. októbra na Základnej škole v Selenči. Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie a strava v ubytovni v Selenči a v Báči, prípadne v Báčskom Petrovci.

V rámci podujatia sa bude analyzovať Osobný rast učiteľa, a preto prosím koordinátorov za jednotlivé krajiny, aby si vopred pripravili  3 príspevky v trvaní do 5 minút na uvedenú tému pre každú krajinu. Dňa 5. októbra bude v reštaurácii Buseness club v Selenči po prvýkrát udelená aj  Cena Samuela Tešedíka popredným slovenským učiteľom v zahraničí.

V rámci stretnutia bude predstavená aj  monografia Dvojjazyčnosť a vzdelávanie  Ruženky Šimoniovej Černákovej.

Prosím koordinátorov za jednotlivé krajiny, aby obratom vyplnili návratky za svojich účastníkov a poslali ich najneskôr do 27. 09. 2012 na mail: svetlana.zolnjan@rada.org.rs.

                                                                                                      
                                                                 Anna Tomanová Makanová
                                                                     predsedníčka NRSNM

Do pozornosti:

Pozvánka a návratka na Stretnutie slov. dolnoz. učiteľov