Súsošie solúnskych vierozvestcov, dielo akad. sochárky Ľ. Cvengrošovej, odhalili Slováci v Maďarsku v areáli Pamätníka sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre

Sobota, 22. júna 2013, pár minút po desiatej hodine. Deň po letnom slnovrate ako vyšitý k prijímaniu darov. Čistá jasná obloha, od Balatonu iba sem-tam poryv vánku zmiernil znoj na tvárach v tridsaťstupňovej páľave. Zalavárom, obcou v juhomaďarskej župe Zala, v slovanskej a slovenskej historiografii nazývanej aj Blatnohrad, v starobylých časoch hrdého sídla Pribinu v tejto oblasti, sa s nezvyčajnou frekvenciou ozývala slovenčina. Prišiel čas splácania dlhov. V ústrednom pláne uprostred čestných stráží s maďarskými a slovenskými symbolmi na podstavci bielym plátnom zahalené sochárske dielo. Verná zmenšenina originálu súsošia Cyrila a Metoda, ktoré sa pyšní v areáli Nitrianskeho hradu, dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, čakala v slávnostnom okamihu na odhalenie.

Symbolicky, v roku 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie súčasného Slovenska, sa vďaka dobrej vôli a patričnému ľudskému, duchom slovenskosti a národnej hrdosti predchnutému vlastenectvu tých, ktorí sa na príprave aktu podieľali svojím vkladom a odhodlaním, dočkalo Slovensko, a najmä slovenská národnostná menšina v Maďarsku.

Kým stĺpovým artefaktom, ktorým tu na počesť sv. Cyrila a Metoda požehnali postupne Bulhari, Rakúšania a Slovinci, predstavujú v ich obsahovo-umeleckom stvárnení jednoduchosť a strohosť línií s historickým odkazom, slovenský príspevok, vzniknuvší vďaka skvelej a najmä flexibilnej spolupráci a súčinnosti miestnej samosprávy obec Zalavár, Slovenskej samosprávy Budapešti, Veľvyslanectva SR v Maďarsku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej, napĺňa od sobotňajšieho poludnia celý areál umeleckosťou technickej a remeselnej precíznosti a historickej hodnovernosti prezentovaného diela prestížnej slovenskej akademickej sochárky.

A hoci pani Ľudmila Cvengrošová ešte v piatkovom telefonáte s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí s ľútosťou v hlase musela kvôli zdravotnému stavu ospravedlniť svoju neúčasť na akte, prítomná spoločnosť, v ktorej sa príjemne a s nadčasovým optimizmom s vľúdnosťou vzájomného porozumenia zmiešavala v toku príhovorov a následných debát slovenčina s maďarčinou, po pozdrave účastníkom slávnosti úspešného dňa od autorky diela, ktorý tlmočila Zuzana Hollósyová, predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti, odmenila umelkyňu na diaľku úprimným potleskom.

Keď v roku 2007 Juraj Migaš, vtedajší veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, osadil v areáli historického hradiska základnú tabuľu pre pamätník Cyrila a Metoda tak, aby následne inštalovaný stĺpový artefakt, podobným tým, ktoré tu postupne odhalili Bulhari, Rakúšania a Slovinci, konvenoval štýlovo i myšlienkovo vzájomnému prepojeniu odkazu solúnskych bratov, k určeniu i posolstvu ktorým  sa hlásia spomínané národy, málokto tušil, že až po dlhých siedmich rokoch tu aj Slováci napokon sprítomnia svoj podiel.

Nech už by aj boli príčiny tohto nášho omeškania akékoľvek, blahorečením a zároveň novým impulzom oduševnenia hlavne pre Slovákov žijúcim v Maďarsku nech poslúži fakt, že v slávnostnej chvíli odhalenia súsošia sv. Cyrila a Metoda sa v Zalaváre mohli objať a v úprimnosti sviatosti si zablahopriať Jana Laššáková, podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, Jeho Excelencia Peter Weiss, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku a Zuzana Hollósyová, predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti.

Dielo, o ktorom sme doteraz iba snívali, sa – podarilo!

Ceremoniál odhalenia súsošia sv. Cyrila a Metoda, ktorý moderoval a recitátorsky brilantným spôsobom prednesu časti Proglasu k jeho umeleckej atmosfére prispel herec a recitátor Jozef Šimonovič (vďaka organizátorov a prítomných – Slovákov i Maďarov – za excelentné dvojjazyčné tlmočenie priebehu aktu patrí novinárke Alžbete Račkovej), sa niesol v znamení porozumenia dvoch susedských národov – Maďarov a Slovákov, ktorí na historicky spoločných územiach aj vďaka odkazom kresťanskej histórie nachádzajú nové impulzy k vzájomnému zbližovaniu a priateľskému dialógu dvoch spoločenstiev, participujúcich v súčasnosti na platforme moderných rovnocenných  národov vo svojich národných štátoch v zjednotenej Európe.

Aj to boli motívy, ktoré vo svojich príhovoroch,  prívetoch a príspevkoch prezentovali oficiálni hostia a rečníci. Postupne sa za mikrofónom v nemilosrdnej páľave vystriedali JE Peter Weiss, veľvyslanec SR v Maďarsku, Jana Laššáková, podpredsedníčka NR SR, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej, Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, ako aj ďalší oficiálni hostia. Vo svojich príhovoroch zvýrazňovali nielen historický aspekt výnimočnosti solúnskych bratov na tomto území, nadväznosť kresťanských snáh Slovanov o evanjelizáciu historických oblastí, ale najmä odkaz historických cenností a vedomia pre súčasné spolužitie národov v Európe.

Misia sv. Cyrila a Metoda bola jedným z prvých jednotiacich prvkov na území nášho kontinentu, a to najmä medzi ostatnými slovanskými národmi, vyhlásila pri príležitosti odhalenia Pamätníka sv. Cyrila a Metoda podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková. „Aj preto prvý slovanský pápež Ján Pavol II. na konci roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda spolu so sv. Benediktom za spolupatrónov Európy," zdôraznila podpredsedníčka NR SR. (Prejav Jany Laššákovej v Zalaváre v plnom znení TU ).

Podľa slov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka si „dnešný deň budú Slováci dobre a dlho pamätať. Odhalenie pamätníka bolo výsledkom spoločného úsilia mnohých,“ dodal. I. Furdík, pričom akcentoval duchovný odkaz a význam tohto dňa pre budúce generácie. Jeho vystúpenie (v plnom znení uvádzame príhovor Igora Furdíka TU ) nezaznelo pre krátkosť času v pôvodnej podobe, I. Furdík slávnostné zhromaždenie oslovil s tým, že ocenil spojenie síl všetkých, ktorí prispeli práve k takémuto odhaleniu súsošia. Vyslovil zároveň želanie, „aby sa sv. Cyril a Metod aj sprostredkovane cez inštalované súsošie cítili v týchto miestach dobre, aby sme my všetci –  aj Slováci aj Maďari – sem prichádzali s úctou a vedomím zásluh týchto dvoch veľkých šíriteľov viery, vzdelanosti a písma.“ Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý finančne významne podporil projekt osadenia a odhalenia súsošia sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre,  zároveň položil veniec na znak úcty a vďaky, že v pamätný deň 22. júna 2013 zanecháva Slovensko a Slováci žijúci v Maďarsku svoju večnú stopu na území, ktoré svojho času hájili a blahorečili svojím učením sv. Cyril a Metod, následne knieža Pribina a Koceľ, inspirujúci poslovia nášho slovanského duchovného a kultúrneho dedičstva.

"Tento pamätník naveky pripomína, že kresťanské korene strednej Európy, ktoré siahajú aj sem, sú hlboké a pevné," konštatoval predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý zajedno vyslovil aj želanie: Nech si dnešný deň pripomínajú naši potomkovia ako deň, keď srdcia Slovákov a Maďarov tĺkli rovnako. Áno, aj priateľstvo a spolupráca, aj toto je odkaz Cyrila a Metoda. Bodaj by už odteraz ani inak nebolo!“ (Prejav Mariána Tkáča v Zalaváre v plnom znení uvádzame TU ).

V takomto spoločenstve priazne sa konalo nielen samotné odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda, ale aj ďalšia súčasť slávnostného dňa a sprievodný program, v ktorom vystúpil slovenský zbor Ozvena z Budapešti, ako aj následná svätá omša v priestore historického archeologického hradobného náleziska, ktorú slúžil v spoločnosti svojich maďarských a slovinských biskupských a kresťanských bratov Mons. František Rábek, biskup – ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

Nech je deň odhalenia súsošia sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre novým impulzom nielen pre rozvíjanie vzťahov dvoch susedných republík, ale najmä pre Slovákov žijúcich v Maďarsku v zmysle ich slovenského sebauvedomenia  sa!

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR