Tajomníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa stala Dáša Laurenčíková

Tajomníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa na základe výberového konania stala Dáša Laurenčíková. Vyštudovala zahraničný obchod na strednej ekonomickej škole, má bohaté profesionálne skúsenosti s prácou v tejto oblasti a stále živé kontakty so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Už v minulosti pracovala na rovnocennej pozícii na ÚSŽZ, ako aj na Úrade vlády, Generálnom sekretariáte pre zahraničných Slovákov a v Dome zahraničných Slovákov, na sekretariáte štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR a na sekretariáte menšinových a regionálnych kultúr toho istého ministerstva.

Tajomníčka úradu je zamestnankyňou vo výkone prác vo verejnom záujme a je priamo podriadená predsedovi úradu. Zabezpečuje činnosť sekretariátu ÚSŽZ vrátane protokolárnych záležitostí, plní funkciu správkyne registratúry a vykonáva ďalšie činnosti prevažne administratívneho charakteru. Práve vypracovanie opatrení na odstránenie vážnych nedostatkov bývalého vedenia ÚSŽZ na čele s Vilmou Prívarovou najmä v oblasti registratúry a archívov bude jednou z prvých úloh novej tajomníčky.