V ukrajinskej Storožnici rastie záujem žiakov o slovenčinu

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal na pôde ÚSŽZ Valériu Balanko, predsedníčku Spoločnosti Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku. Pedagogička Kyjevskej univerzity – Zakarpatská pobočka informovala predsedu ÚSŽZ o súčasnom stave slovenskej komunity v obci Storožnica s 2600 obyvateľmi neďaleko slovensko-ukrajinských hraníc s akcentom na novú generáciu Slovákov, hlásiacich sa k svojim slovenským koreňom.

Valéria Balanko vyjadrila radosť nad skutočnosťou, že čoraz viac detí prejavuje záujem o slovenčinu, ktorá sa v základnej škole s vyučovacím jazykom ukrajinským v Storožnici vyučuje fakultatívne. Na druhej sú však rodičia v obci, ležiacej iba 5 km od Užhorodu, rozčarovaní z toho, že pre kapacitné problémy nemôžu svoje deti umiestniť do 4. všeobecno-vzdelávacej školy s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode.

V. Balanko v kontexte povzbudenia slovenského povedomia u mladej generácie Slovákov v Užhorode a v okolitých obciach ocenila okrem iného aj činnosť pobočky katedry slavistiky Kyjevskej univerzity na Užhorodskej univerzite.

I. Furdík ocenil prístup pedagógov, ktorí v nie vždy optimálnych podmienkach dokážu v obciach v okolí Užhorodu vrátane Storožnice vzbudiť v žiakoch záujem o slovenčinu a slovenskosť v jej rôznych prejavoch aj v mimoškolských záujmových činnostiach. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude podľa slov I. Furdíka aj naďalej podporovať aktivity, smerujúce k podpore vzdelanostnej úrovne slovenských detí na Ukrajine s akcentom na výučbu slovenského jazyka na základných školách a rozvíjania vzťahu k Slovensku.