Zomrela medzinárodne významná slovenská osobnosť vo Švajčiarsku

V nedeľu 18. septembra 2011 zomrel vo veku 73 rokov v Bazileji významný slovenský rodák profesor Daniel Belluš.
Narodil sa v Trnave, vyštudoval na Slovensku, absolvoval Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po krátkom pôsobení v Ústave pre petrochémiu v Novákoch, pracoval v Ústave polymérov SAV. V rokoch 1967-69 absolvoval post doktorandský pobyt na Technickej univerzite v Zürichu. V roku 1969 nastúpil do jednej z najvýznamnejších svetových farmaceutických firiem Ciba-Geigy (dnešný Novartis). V jej výskumných útvaroch prechádzal rôznymi pozíciami a v 90-tich rokoch sa stal vedúcim výskumu tejto firmy.
Viedol niekoľko sto členný, medzinárodný výskumný tím, s pracoviskami vo Švajčiarsku, VB, a Japonsku. Uzatváral výskumné zmluvy s firmami v USA. Výsledky jeho práce charakterizuje 48 patentov, 87 pôvodných vedeckých oznamov, vyše 150 prednášok na sympóziách a konferenciách a množstvo odborných publikácií. Po roku 1989 inicioval a podporoval seriál prednášok významných osobností pre chemickú obec v krajinách strednej a východnej Európy. Seriál pokračuje dodnes pod názvom Novartis Lectures.
Prof. Belluš ochotne poskytoval svoje vedomosti a kontakty i ZÚ SR. Cennými radami prispel k spracovaniu analytického materiálu „Inovačná politika vo Švajčiarsku“, odporučil niekoľko mladých, úspešných Slovákov pracujúcich v oblasti farmaceutického priemyslu v Bazileji, ktorí sa následne stretli na rezidencii v SR.
Prezident SR udelil v r. 2010 profesorovi Bellušovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
Profesor Belluš zomrel pomerne náhle. Po komplikovanej zlomenine nohy absolvoval v priebehu posledného roka spolu 3 operácie. Z poslednej z nich sa už nedokázal zotaviť.
O jeho úmrtí informovali  denníky Neue Zürcher Zeitung a Basler Zeitung.