Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Občianske združenie BONA FIDE  realizuje cyklus vzdelávacích programov v slovenskom jazyku pod názvom Čítajme, počúvajme, učme sa! Projekt je zameraný na výučbovú interaktívnu prezentáciu vybranej literatúry a ocenených kníh pre prvý a druhý stupeň ZŠ a SŠ. Nadväzuje na úspešné výučbové projekty BONA FIDE – Rozprávky sú pohádky – workshopy a tvorivé dielne pre MŠ, Výuka so slovenčinou – cyklus komponovaných čítaní a workshopov, Poďte s nami do rozprávky – dvojjazyčná kniha so slovníčkom a s CD nahrávkou, Od ľudovej slovesnosti po modernu – cyklus prezentácií slovenskej literatúry pre SŠ a Večnosť v sekundách – prednáška a CD o živote M.R. Štefánika a iné. Autorkou projektu je MgA. Viera Kučerová a projekt odborne garantujú Doc. PhDr. Mira Nábělková, Prof. Jan Rychlík a PhDr. Vojtech Čelko – odborní garanti z oblasti histórie a Mgr. Martin Matejka a Mgr. Alexandra Švolíková lektori a realizátori projektu.

 

Go to Top