Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Prehliadka detských divadelných súborov Deti deťom sa koná v Maďarsku od roku 1993 . Od roku 2008 je usporiadateľom tohto podujatia Slovenské divadlo Vertigo. Na prehliadke sa prezentujú detské divadelné súbory slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Pravidelne tu vystupujú aj deti a mladí s predstaveniami z divadelného tábora a dielne. Už tradičným miestom akcie je mesto Sarvaš a Divadlo Cervinus Teátrum. Cieľom akcie je prezentáciou divadelných predstavení predovšetkým inšpirovať ďalších k školskej i mimoškolskej divadelnej činnosti, ukázať účastníkom podujatia opodstatnenosť snaženia v tejto oblasti. Zámerom je takisto upriamiť pozornosť na jazyk predstavení – slovenčinu, a tým zvýšiť záujem o rozšírenie slovnej zásoby zo slovenského jazyka. V poradí 29. ročník prehliadky Deti deťom sa uskutoční 13. mája 2023 so začiatkom o 10.00 hodine. V tomto ročníku sa okrem detí z Maďarska podujatia zúčastní aj divadelný krúžok z rumunského Nadlaku.

Go to Top