Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč pozýva na 19. ročník festivalu Zuzany Kardelisovej. Festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti sa uskutoční v Kysáči v dňoch 14. – 16. októbra 2022.
Program festivalu:
Piatok 14.10.2022
12.00 h Pietna spomienka pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne
20.00 h Otvorenie festivalu
Divadelná odbočka KOS Jednota, Hložany
Čiara (na motívy hry Ljiljany Lašićovej Kuća sa prozorom)
réžia: Jaňa Urbančeková Fejzulahi
Sobota 15.10.2022
15.00 h  Divadielko Galéria pri Mestskom kultúrnom stredisku
Nové Mesto nad Váhom – Slovenská republika
Laco Farkaš: Tri prasiatka a vlk
réžia: Ivan Radošinský
19.00 h Divadlo VHV, Báčsky Petrovec
Eugène Ionesco: Tak sa to vraví
réžia: Marína Dýrová
21.00 h Divadelný súbor KUS Zvolen, Kulpín
Jean Anouilh: Skúsené, neskúsené a tie iné
preklad: Ľubomír Vajdička
réžia: Marína Dýrová
Nedeľa 16.10.2022
17.00 h  Divadelná odbočka SKOS, Erdevík
Jano Hrubík: Tsunami
réžia: Vladimír Šerfézy
20.00 h
Vyhodnotenie festivalu a udelenie cien v letnej sále KC Kysáč
20.30 h
Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec
Andrzej Saramonowicz: Testosterón
Preklad a jazyková adaptácia (s použitím prekladu Bohdany Hromádkovej): Tatjana Mitićová
réžia: Radoje Čupić
Go to Top