Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V rámci projektu Podpora vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách Zakarpatskej oblasti Ukrajiny sa bude 4. novembra 2021 o 15. hodine slovenského času/16. hodine kyjevského času konať ďalšie zo série vzdelávacích podujatí pre učiteľov slovenského jazyka Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Interaktívnu prednášku na tému Ako tvoriť v škole text so žiakmi mladšieho školského veku? pripraví doc. Martin Klimovič, PhD., z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Workshop predstaví učiteľom možnosti, ako v škole rozvíjať schopnosť žiaka štylizovať písaný text. Poukáže na možné inovácie, ktoré môžu zvýšiť motiváciu žiakov vyjadrovať sa písaním. Súčasťou workshopu sú aj praktické ukážky aktivít spojených s tvorením textu využiteľné pri práci so žiakmi a študentmi.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa vrátime k on-line formátu Google Meet.
Link na podujatie je: meet.google.com/taw-ooeq-vhu

Go to Top