Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Slovenské divadlo v Londýne pozýva na nové autorské divadelné predstavenie Extrém [nová norma], ktoré so satirou i nostalgiou reflektuje na obdobie pandémie, ktoré zasiahlo každého z nás. A hoci by sa táto etapa už mohla zdať vzdialená, umelecké spracovanie kladie dôraz na naše prežívanie kríz než na samotnú udalosť, čím sa približuje divákom a má silu zasiahnuť ľudí všetkých názorov i skúseností.

Kedy?
3. marca o 19:00 v slovenskom jazyku

4. marca o 19:00 v anglickom jazyku

Kde?

The Cockpit, Gateforth Street, NW8 8EH, London

O inscenácii:

Slovenské divadlo v Londýne reflektuje na najväčšiu udalosť posledného desaťročia, ktorá celosvetovo ovplyvnila život každého človeka. Hra v pestrej koláži scén a postáv predostiera kontrastné situácie spôsobené pandémiou. Mnohé z nich sú inšpirované skutočnými udalosťami. Herci skúmajú vzorce správania sa spoločnosti a jednotlivcov v čase krízy pomocou spoločného autorského tvorenia, využívajúc pohybové vyjadrenie, hudbu aj piesne. Počas predstavenia dokonca angažujú aj divákov, aby čo najlepšie nastavili zrkadlo zaužívaným názorom a otvorili nové perspektívy vnímania. Hra naplnená drámou, ale aj humorom a satirou má za cieľ pôsobiť ako kolektívna terapia umením.

O divadle:

Slovenské divadlo v Londýne (STL) je moderné divadlo s autorskými inscenáciami na aktuálne témy v slovenskom alebo anglickom jazyku, ktoré umožňuje umelcom zo Slovenska aj Česka tvoriť divadlo v Británii. Už niekoľko rokov hráme predstavenia pre krajanov, ale aj širšie britské publikum. Od začiatku vykonáva určité kľúčové funkcie; umožňuje krajanom v cudzom prostredí rýchlo a efektívne sa umelecky aktivizovať, pomáha hercom a divákom upevňovať národno-kultúrnu identitu, budovať inšpiráciu pre priateľstvo a uľahčuje proces bezpečného udomácnenia sa v novej krajine. STL je tiež platforma, ktorá umožňuje umelcom získať zručnosti potrebné na vedenie vlastných nezávislých umeleckých projektov. 

Go to Top