Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení je názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční v Nadlaku v čase od 19. – 21.5.2022. Organizátori podujatia Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku úvodom konferencie udelia Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa každoročne udeľuje na počesť literáta a významnej osobnosti Dolnej zeme za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry (krásnej a odbornej) tvorenej v slovenskom zahraničnom svete ako aj za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete.

Medzinárodná konferencia začína privítaním hostí, pozdravnými príhovormi a slávnostným udelením Ceny Ondreja Štefanka vo štvrtok, 19.05.2022 v neskorých poobedňajších hodinách. Zahájenie pracovnej časti konferencie je v piatok 20.05.2022 ráno.

Očakávaným prínosom konferencie by malo byť pertraktovanie problémov: do akej miery je umenie dolnozemských Slovákov súčasťou širšej celoslovenskej reflexie, či je toto slovenské umenie, ktoré vzniká na Dolnej zemi „plnohodnotným“ podnetom do slovenského kultúrneho diania, alebo je iba okrajovým variantom kontextu slovenského umenia, ktorého dosah je limitovaný prostredím, v ktorom vzniklo – iba marginálny dolnozemský priestor?; akú odpoveď nám ponúkajú dejiny? – stali sa umelecké diela, ktoré vznikli v slovenskom dolnozemskom prostredí plnohodnotným príspevkom do kontextu slovenského umenia, alebo nesú na sebe punc „bizarného variantu“ umeleckého diela, ktoré vzniklo mimo kontextu slovenskej kultúry? Je pocit dolnozemských Slovákov, že ich umenie je nedostatočne prítomné v prostredí dialógu kultúrneho kontextu na Slovensku správne? A keď áno, môžu za to objektívne príčiny (slabšia kvalita) alebo je za tým nedostatočné vedomie kultúrnej sféry na Slovensku o potrebe reflexie slovenského umenia aj mimo štátnych hraníc Slovenskej republiky? To všetko sú otázky na ktoré budú hľadať odpovede znalci uvedeného kontextu z univerzitného prostredia Slovenska, Rumunska, Srbska a Maďarska.

Go to Top