Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Cena Samuela Tešedíka, ktorá sa od roku 2012 udeľuje osobnostiam za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí,
za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí a za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí bude v tomto roku slávnostne udelená dňa 13. októbra 2023 v Békešskej Čabe v Maďarsku. Zriaďovateľmi ceny sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov z Maďarska.

Následne sa v sobotu 14. októbra 2023 uskutoční XIII. stretnutie dolnozemských učiteľov, ktorí budú rokovať na tému Záchrana slovenského jazyka na Dolnej zemi – možnosti a prekážky.

Go to Top