Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Slovenské kultúrne centrum Našice vyzýva pedagógov, umeleckých vedúcich, členov slovenských folklórnych a divadelných súborov, aby sa prihlásili na školenie z oblasti scénických foriem prezentácie folklóru a divadla pod názvom Stretnutie folkloristov. Školenie sa uskutoční v čase od  6. – 8. októbra 2023 v Dome kultúry v Josipovci Punitovskom, Štrosmajesova 5, 31 424 Josipovac Punitovački.

Školenie ponúka možnosť bezplatného získavania vedomosti z oblasti scénického prejavu (tanečného, speváckeho, divadelného), terénneho výskumu a práce s terénnym materiálom a vhodných foriem ich spracovania do scénickej formy.

Počas dielní sa účastníci oboznámia s aplikáciou výsledkov výskumu do scénických foriem, základmi dramaturgie, choreografie a réžie, avšak aj s modernými didaktikami práce s interpretmi, v širšom generačnom spektre s dôrazom na prácu s deťmi. Výsledkom má byť zvýšenie efektivity a kvality práce slovenských matíc v oblasti scénickej prezentácie detského folklóru, návrat k pôvodným fenoménom autochtónnej kultúry a posilnenie národného povedomia prostredníctvom prepojenia mladších vekových vrstiev s pôvodnými nositeľmi vlastnej kultúry.

Školenie bude viesť Mgr. art. Martin Urban, PhD., vysokoškolský pedagóg, choreograf, režisér, lektor na seminároch s dlhoročnou praxou v krajanskom prostredí.

Priestor na realizáciu projektu, ako aj stravovanie a odborné služby hradia organizátori.  Prihlášku nájdete na www.skc.hr alebo kontaktujte organizátorov na e-mail: tatjana.buha89@gmail.com

Foto: Záber zo Stretnutia folkloristov v Chorvátsku v roku 2022

Zdroj: Slovenské kultúrne centrum Našice

Go to Top