Archív aktualít

Rada vlády pre krajanské otázky o konkrétnych projektoch v zahraničí

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa vo štvrtok 23. mája 2019 uskutočnilo 6. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky (RVKO), ktoré viedol štátny tajomník MZVEZ SR Lukáš Parízek. Na rokovaní RVKO sa ako hosť zúčastnil aj Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. RVKO prerokovala…

Vláda SR prijala Správu za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020

Vláda Slovenskej republiky na zasadnutí v utorok 21. mája 2019 prerokovala a uznesením č. 225/2019 prijala Správu za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020.…

ZRUŠENÉ STRÁNKOVÉ HODINY v piatok 7. júna 2019 pre žiadateľov o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad si dovoľuje žiadateľov o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ako aj všetkých krajanov konajúcich vo veci vydávania predmetného osvedčenia informovať, že stránkové hodiny v piatok 7. júna 2019 budú z technických dôvodov zrušené. Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ÚSŽZ zároveň oznamuje, že od pondelka 10.…

Ján Varšo v Prahe po stretnutiach so Slovákmi rokoval s partnerom pre podporu českých komunít v zahraničí a poctil pamiatku českej resp. československej emigrácie na podujatí pod Strahovským kláštorom

V dňoch 6.-7. mája 2019 absolvoval Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na stretnutia obsažnú, tematicky pestrú a najmä prínosnú dvojdňovú pracovnú návštevu hlavného mesta Českej republiky. Týkalo sa to tak dimenzie Slovákov žijúcich v najpočetnejšej komunite v Prahe, najmä vo vzťahu k mnohorakosti ich tvorivých prezentačných…

Lukáš Parízek sa v Budapešti zaujímal o aktuálne problémy Slovákov v Maďarsku a spôsoby ich riešenia na prospech rozvoja slovenskej menšiny

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek vo štvrtok 9. mája 2019 na pracovnej ceste v Budapešti sa stretol so zástupcami slovenských organizácií v Maďarsku s celoštátnou pôsobnosťou, ktorí ocenili podporu v oblasti vzdelávania, kultúry a ďalších aktivít Slovákov žijúcich v Maďarsku. Na podvečerom rokovaní…

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo zavíta na pracovnú návštevu krajanov v Českej republike

V dňoch 6.-7. mája 2019 absolvuje Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na stretnutia obsažnú a tematicky pestrú dvojdňovú pracovnú návštevu Českej republiky. Jej zámerom je nielen sa bližšie oboznámiť s aktuálnym životom, aktivitami a tohtoročnými zámermi slovenských krajanských spolkov, občianskych združení, kultúrnych inštitúcií i krajanských médií…

Veľkonočné sviatky prežite v zdraví a spokojnosti, milí krajania a rodáci!

Prvý štvrťrok predposledného roka druhej dekády XXI. storočia sa nám míňa a pred nami rozkvitá jar, ktorá je v kresťanských tradíciách stále neodmysliteľne spojená s veľkonočnými sviatkami. V našich končinách sa skracujú končiace pôstne zimné večery a príroda hltá lúče jarného slnka, aby nabrala novú energiu vo svojom nekonečnom kolobehu v čím…

Traja krajanskí pedagógovia poctení vyznamenaniami ku Dňu učiteľov

Celkom 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej si v pondelok 25. marca 2019 na už tradičnej slávnosti v Bratislave prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy. Medzi ocenenými boli aj traja učitelia z prostredí…

DOTÁCIE 2019: Schválené a neschválené žiadosti o dotácie 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2019 konečné výsledky – protokoly schválených a neschválených žiadostí o dotácie na rok 2019.     UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIÍ: Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielame výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte…

Cenu Ondreja Štefanka udelili v Nadlaku Jarmile Hodoličovej, Michalovi Lásikovi a Miroslavovi Kmeťovi

Už tradične v marcovom termíne pri výročí narodenia Ondreja Štefanka (18.3. sme si pripomenuli jeho 70. nedožité jubileum), významného slovenského aktivistu v prostredí Slovákov v Rumunsku, spisovateľa, básnika, esejistu a kultúrneho dejateľa, sa v Nadlaku zúročuje organizátorské úsilie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) a Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska (KVSIK). Na XI. ročníku slávnosti…

Miroslav Lajčák, šéf slovenskej diplomacie, prijal delegáciu SZSZ

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák v stredu 20. marca 2019 prijal delegáciu Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), vedenú jej predsedom Vladimírom Skalským. Združenie je reprezentatívnou organizáciou krajanských spolkov ako aj hlavným partnerom slovenských štátnych inštitúcií. Prijatie jej predstaviteľov podľa informácie MZVaEZ SR opätovne potvrdilo záujem…

Jozefovi Čongvovi, predsedovi Spolku Slovákov v Poľsku, pri príležitosti životného jubilea 80 rokov udelil Ján Varšo Pamätnú medailu ÚSŽZ

Pri príležitosti životného jubilea pána Jozefa Čongvu – 80. narodenín, ktoré oslávil predseda Spolku Slovákov v Poľsku v utorok 19. marca 2019, mu predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo udelil Pamätnú medailu ÚSŽZ za celoživotný prínos pri uchovávaní a zveľaďovaní národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Poľsku, pri skúmaní ich…

V Nadlaku si pripomenú Ondreja Štefanka rovnomennou cenou osobnostiam krajanského sveta, na podujatí sa prihovorí aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku organizujú v dňoch 21.-23. marca 2019 v sídle DZSČR v Nadlaku medzinárodnú konferenciu s témou Dolnozemskí Slováci a rok 2018. Súčasťou podujatia je aj tradičné udeľovanie Ceny Ondreja Štefanka za rok 2019 dvom významným osobnostiam krajanského sveta. V tomto roku sme si 18.…

Pán Jozef Čongva sa dožíva 80 rokov

Dňa 19.marca 2019 sa dožil krásneho jubilea 80 rokov predseda Spolku Slovákov v Poľsku p.Jozef Čongva. Narodil sa 19. marca 1939 v obci Jurgov na severnom Spiši. Základné vzdelanie získal v rodnom Jurgove a po jeho skončení pokračoval v štúdiu na Lýceu Seweryna Goszczyńskiego v Novom Targu a v štúdiu práva na Jagelovskej univerzite v Krakove.…

V slovinskej Ľubľane odborne o slovenskej gramatike

Hoci v Slovinsku okrem aktivít Slovákov vďaka Evanjelickej a. v. cirkvi  v Slovinsku zväčša v blízkosti hraníc s Maďarskom nezaznamenávame organizovanejšie formy krajanského života (komunitu Slovákov v Slovinsku tvoria zväčša naši krajania v podnikateľskej sfére, prípadne v zmiešaných manželstvách), slovenský jazyk tu žije a dýcha. Je to vďaka pedagogickej činnosti a programu, ako aj vďaka mimo študijným aktivitám Katedry…

Rozlúčka s Imrichom Kružliakom v Katedrále sv. Martina v Bratislave

V sobotu 9. februára 2019 sa najbližšie rodinné príbuzenstvo, priatelia, spolupracovníci a krajania v Nemecku, ako aj trúchliaci hostia zo Slovenska, rozlúčili v Kostole sv. Štefana Mníchove s pánom Imrichom Kružliakom - krajanským pracovníkom, osobnosťou slovenského povojnového exilu, politikom, organizátorom kultúrneho a politického života, redaktorom, publicistom, básnikom, spisovateľom, historikom a prekladateľom, ktorý skonal v sobotu…

Ján Varšo v Krempachoch na fašiangovej folkloristike Slovákov v Poľsku

Popolcovou stredou vyvrcholili fašiangy, najveselšie obdobie v roku a zároveň odštartoval 40-dňový predveľkonočný pôst. K fašiangovým zvykom sa vraciame vďaka rozprávaniu Slovákov zo slovenských obcí Jurgov, Krempachy a Oravka v Poľsku. Slováci v Poľsku každoročne organizujú prehliadku fašiangových zvykov a tradícii v Krempachoch pod názvom Ostatki - fašiangy. V tomto roku…

Kumšt Pavla Popa, výnimočného výtvarníka z radov Slovákov v Srbsku, zaujme na Bratislavskom hrade v nadčasových etudách jeho obrazov

Výtvarné umenie Slovákov žijúcich a tvoriacich v krajanských komunitách je neoddeliteľnou súčasťou bohatstva našej národnej kultúry. O to viac, ak je v ňom slovenská podstata skrze umeleckú identitu skĺbená v príbehu odvinuvšieho sa prvými skicami vo vysokoškolskom ateliéri v matke slovenských miest. Keď je totiž reč o tvorbe Pavla Popa, rodáka zo Starej Pazovy (nar. 1. 12.…

Kysáčsko-pliešovská insita v hre farieb a príbehov sa premiérovo predstavila v podpolianskych Pliešovciach

Je chvályhodné, s akou intenzitou sa nielen v tradične kľúčových kultúrnych centrách vrátane Bratislavy, ale aj takpovediac „od ruky“ – v menších mestečkách a obciach v rôznych regiónoch Slovenska zásluhou aktívnych nadšencov dostáva priestor tradičnému umeniu našich krajanov. Aktuálnym príkladom utužovania vzťahov materskej krajiny s vojvodinskými Slovákmi zo Srbska poslúžila aj vernisáž výstavy naivistov z Kysáča a Pliešoviec,…

Predseda ÚSŽZ navštívil Slovákov v Poľsku na podujatí Fašiangy - Ostatki v Krempachoch

V spolupráci s Miestnou skupinou Spolku Slovákov v Krempachoch organizoval SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU  počas víkendu 23.-24. februára 2019 tradičné podujatie Ostatki – Fašiangy. Išlo už o 24. ročník krásneho a v slovenskej krajanskej zomknutosti podnetného podujatia, na ktoré v mene celého Spolku Slovákov v Poľsku úprimne pozýval jeho generálny tajomník Ľudomír Molitoris. Na fašiangovom…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 6251x