Archív aktualít

DO POZORNOSTI DOTAZNÍK PRE KRAJANOV: Zapojte sa do procesu tvorby Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na obdobie 2021-2025

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so svojimi partnermi, v gescii a činnosti ktorých je aj participácia v oblasti krajanskej problematiky, sa už od septembra 2020 programovo podľa vnútorne nastaveného plánu a časového harmonogramu jednotlivých fáz venuje rozpracovaniu konkrétnych téz a námetov v rámci tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v…

ÚSŽZ zintenzívni komunikáciu s krajanmi aj v súčinnosti s Kanceláriou prezidentky SR

Tematikou upevňovania vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí aj prostredníctvom komunikácie, najmä však priamych kontaktov a stretnutí prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej počas jej zahraničných pracovných návštev (prirodzene, tie v čase šíriacej sa druhej vlny koronavírusu COVID-19 podliehajú utlmenému režimu), ako aj skvalitnením súčinnosti oboch štátnych inštitúcií na prospech našich krajanov, sa na…

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN vo veci Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

V súlade s odporúčaniami a opatreniami v súvislosti s COVID-19 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pristúpil k opatreniam pri zabezpečení agendy v oblasti „Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí“. ÚSŽZ upravuje od pondelka 12. októbra 2020 stránkové hodiny v priestoroch ÚSŽZ v obmedzenom režime.   Dočasne platné stránkové hodiny: PONDELOK:   od   9.00 do  12.00 h…

Predseda ÚSŽZ v relácii Hosť Andrey Poláčkovej v Rádiu Slovensko RTVS

Iba nedávno sa Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), a Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) stretli na pôde rozhlasovej pyramídy, aby nielen zhodnotili doterajšiu spoluprácu oboch inštitúcií, ale aj načrtli nové konkrétne obsahové formy jej pokračovania, ktoré sú aj zmluvne ukotvené. V tomto duchu…

Návšteva Historického múzea SNM posunula vpred diskusiu o Krajanskom múzeu

Zmapovať históriu Slovákov žijúcich v zahraničí je náročná úloha. Vedenie ÚSŽZ sa v rozhovoroch s riaditeľom Historického múzea Petrom Bartom a odborníčkou na históriu Slovákov na Dolnej zemi, Jarmilou Gerbocovou, radili o spoločnom postupe, ktorý by mal vyvrcholiť zriadením múzea vysťahovalectva a krajanov.  V utorok 22. septembra 2020 sa predseda…

Komisia pre prípravu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025 rokovala v Bratislave

Problematikou programového, tematického a obsahového formulovania, nastavenia a kreovania princípov, zásad a vízie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025 sa na svojom prvom pracovnom zasadnutí vo štvrtok 24. septembra 2020 zaoberala v Bratislave odborná komisia pre prípravu novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku…

VÝZVA PRE KRAJANOV: Predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021!

Vážení krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotáciív pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č.…

Spolupráca s Maticou slovenskou je pre ÚSŽZ dôležitá aj pri tvorbe novej Koncepcie politiky SR vo vzťahu ku krajanom na obdobie 2021-2025

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí chce pokračovať v spolupráci s Maticou slovenskou, a to aj pri vytváraní novej Koncepcie politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025, rovnako tak najmä v oblasti vzdelávania detí a žiakov našich krajanov. Nadšenie pre kooperáciu v nasledujúcom období vyjadrili čelní predstavitelia…

Ivanovi Korčokovi, šéfovi slovenskej diplomacie, priblížil Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, aktuálne kľúčové úlohy a posolstvá vo vzťahu ku krajanom

Štátna politika Slovenskej republiky vo vzťahu k našim krajanom prostredníctvom jej výkonu Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) priebežne rieši a v kontexte s Programovým vyhlásením vlády SR po tohtoročných parlamentných voľbách má pred sebou viacero kvalitatívne nových úloh a výziev. O nich, ako aj o ďalších aspektoch súčinnosti…

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa s predsedom ÚSŽZ zhodli na efektívnejšej spolupráci v prezentácii krajanov i činnosti úradu v programoch RTVS

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je si vedomý dôležitosti prezentácie aktivít krajanov, ako aj samotnej informovanosti verejnosti o problematike štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom v domácom mediálnom priestore. Nevraviac o tom, ak v rámci slovensko-slovenského dialógu, výmeny informácií a skúseností medzi krajanmi a ich materskou krajinou a…

Striebornou plaketou poctil Ivan Korčok, šéf diplomacie SR, Michala Lásika - pedagóga, aktivistu a publicistu z Békešskej Čaby, za jeho celoživotný vklad do zveľaďovania slovenskosti v Maďarsku

Keď je reč o pedagógovi Michalovi Lásikovi, rodákovi zo Slovenského Komlóša, zástupcovi riaditeľky Slovenskej základnej školy a gymnázia v Békešskej Čabe, dlhoročnom predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov, publicistovi držiaceho ochrannú ruku a tým aj svoju vytrvalú tvorivú autorskú stopu na Čabianskom kalendári, významnom pedagogickom odborníkovi  zastávajúceho roky rôzne posty vrátane šéfa výboru pre školstvo a vzdelávanie…

S Fedorom Rosochom, veľvyslancom SR v Srbsku, diskutoval predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip o politicko-spoločenskej situácii v krajine s prihliadnutím na kontext aktuálnych problémov života slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave prijal jeho predseda Milan Ján Pilip v piatok 4. septembra 2020 JE Fedora Rosochu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbskej republike (od januára 2020). V priebehu rokovania informoval F. Rosocha predsedu ÚSŽZ o súčasnej politickej situácii v Srbskej republike i v…

Krajania v Kanade si s hrdosťou na svoje korene pripomenuli v Ottawe, ale aj virtuálne, 28. výročie Dňa Ústavy Slovenskej republiky

V rámci inovatívnej oslavy Dňa Ústavy, štátneho sviatku Slovenskej republiky, ktorú v utorok 1. septembra 2020 pripravilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe, bola v hlavnom meste Kanady slávnostne vztýčená slovenská vlajka. Sprievodná, viac ako trojhodinová, virtuálna oslava spojila krajanov z celej Kanady. Na počesť štátneho sviatku, 28. výročia Dňa Ústavy Slovenskej republiky,…

Projekt centra Slovákov v Maďarsku na Rákocziho triede v Budapešti témou stretnutia Milana Jána Pilipa s Antonom Paulikom a Imrichom Fuhlom v Bratislave

Po nedávnej zdvorilostno-pracovnej návšteve Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ktorá Milana Jána Pilipa, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, oboznámila s postupom vlády Maďarska v rámci kľúčového projektu Slovákov v Maďarsku - finančného zabezpečenia odkúpenia objektu (v súčasnosti je majetkom súkromného subjektu, nie je majetkom…

V Česku podľa odhadov žije okolo 400-tisíc našich krajanov, mnohí z nich podliehajú asimilácii. Aj to je poznatok z prvej zahraničnej cesty predsedu ÚSŽZ, ktorá už tradične viedla do Prahy.

Skutočnosť a nezvratný jav, ktorým v titule podčiarkujeme jedno z dôležitých poznaní počas prvej zahraničnej pracovnej cesty Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, bola aj témou jeho rozhovoru  s Jeho Excelenciou Petrom Weissom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Českej republike. Ako M. J. Pilip zdôrazňuje, jeho prvá zahraničná cesta na poste predsedu ÚSŽZ (a vzhľadom…

Chcem komunikovať so Slovákmi po celom svete – krédo predsedu ÚSŽZ v rozhovore pre RSI RTVS

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má nového predsedu. Je ním Milan Ján Pilip, ktorého vláda vymenovala do funkcie 15. júla 2020. K prioritám, ktoré si stanovil po príchode do úradu, patrí aj zintenzívnenie a zefektívnenie komunikácie s krajanskými komunitami, zachovanie a šírenie slovenského jazyka ako kľúčového aspektu národnej identity,…

Dagmara Smalley a Mária Pacherová, riaditeľky Vzdelávacích centier v Birminghame a Dubline, na pracovnej návšteve na pôde ÚSŽZ

Problematikou života krajanských komunít v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Írskej republiky, sa vo štvrtok 13. augusta 2020 na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberal počas pracovnej návštevy predstaviteliek Vzdelávacích centier pre deti našich krajanov predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip. Počas rozhovoru ho Mgr. Dagmara Smalley, riaditeľka…

Milan Ján Pilip v Rádiožurnále RTVS načrtol komunikáciu s krajanmi pri tvorbe novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2025

Priame zainteresovanie krajanov a ich námetové, myšlienkové a obsahové zapojenie sa do procesu tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025 očakáva v najbližšom období Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Už od augusta 2020 sa začne pravidelne schádzať pracovná skupina, ktorá sformuluje…

Milan Ján Pilip v debate s Pavlom Pánisom, generálnym konzulom SR v Užhorode, o živote krajanov na Ukrajine

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho predseda Milan Ján Pilip prijal v pondelok 27. júla 2020 Pavla Pánisa, generálneho konzula Slovenskej republiky v Užhorode - politicko-spoločenskom a vzdelanostno-kultúrnom centre slovenskej národnostnej menšiny v ukrajinskom Zakarpatsku. Práve v tejto časti krajiny nášho východného suseda žije počtom aj významom kľúčová…

Príhovor Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ: "Na zreteli budem mať rovnosť všetkých krajanov a ich účinnejšiu komunikáciu so Slovenskom!"

Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa po menovaní vládou SR ujal svojej funkcie vo štvrtok 16. júla 2020. Príležitosť, ktoré nám moderné technológie dovoľujú byť v bezprostrednejšom kontakte, využíva, pozdraviac krajanov,  aj v prezentácii kľúčových podnetov v rámci otvorenej komunikácie so všetkými krajanmi žijúcimi za hranicami…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 7308x