Archív aktualít

Milan Ján Pilip informoval o kľúčových úlohách ÚSŽZ na tlačovej konferencii

Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip predstúpil vo štvrtok 21. januára 2021 v prítomnosti Richarda Sulíka, predsedu strany Sloboda a solidarita, pred médiá, aby ich oboznámil nielen s odpočtom doterajšieho plnenia úloh štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom, za ktoré úrad zodpovedá pod jeho vedením od 16. júla 2020, ale…

Stretnutie so štátnym tajomníkom Martinom Klusom: bilancia roka 2020 aj nové výzvy

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou rezortu diplomacie, preto stretnutia s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí tvoria pravidelný program vedenia úradu. V utorok 12. januára 2021 sa Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stretol na pôde úradu prvý raz v tomto roku…

Do roku 2021 s nádejou a poznaním, že aj problémy v nás utužujú krajanskú súdržnosť a posilňujú odhodlanie identifikovať sa v slovenskosti!

Milí a vzácni krajania, vážení predstavitelia slovenských komunít v zahraničí, ctení priatelia a sympatizanti slovenskej diaspóry vo svete. V modernom spoločenstve sme vari nikdy doteraz nepreciťovali tradične vždy veselý prelom rokov so smelšími výzvami či skromnými túžbami do ďalších 365 dní  v takom napätom, emotívne i ľudsky čudnom až rozpoltenom rozpoložení, ako tomu bolo pred niekoľkými dňami.…

Pozdrav predsedu ÚSŽZ jubilujúcemu "Šafárikovi" - jeden z najstarších spolkov Slovákov v Srbsku oslavuje v Novom Sade 100 rokov!

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade si v závere roku 2020 pripomína významné a aj výnimočné jubileum. Jeden z najstarších a najtradičnejších kultúrnych spolkov Slovákov vo Vojvodine oslavuje vzácnu storočnicu!  V čase, keď pandémia koronavírusu COVID-19 čoraz viac sužuje aj Srbsko, a teda znemožňuje sociálny kontakt v odjakživa čulom slovenskom svete,…

Rezort kultúry SR a ÚSŽZ vnímajú dôležitosť ich súčinnosti pri vytváraní podmienok na rozvoj kľúčovej oblasti krajanského života

Aspekty vzájomnej spolupráce, systematickej súčinnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v rámci  podpory a zachovávania národnej identity, kultúrneho a duchovného dedičstva krajanov v slovenskom svete, ako aj prierez nových možností a foriem prezentácie kultúrnych aktivít krajanov na Slovensku, ako aj v ich domovských štátoch, boli kľúčovými témami pracovného stretnutia Milana…

Milan Ján Pilip v interview pre krajanov v Pittsburghu

Slováci a ich potomkovia - krajania v americkom Pittsburghu, ktorí nedávno organizovali aj úspešný virtuálny Festival slovenského dedičstva, o ktorom sme podrobne informovali na webovom sídle ÚSŽZ, ako aj na sociálnej sieti Facebook (https://www.uszz.sk/sk/krajania-v-pittsburghu-ocarili-festivalom-slovenskeho-dedicstva ), sa živo zaujímajú o dianie nielen v kontexte krajanského sveta a aktivít Slovákov žijúcich v…

Pribudnú pamätné dni aj štátny sviatok, NR SR schválila novely vrátane názvu Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí

Zoznam pamätných dní a štátnych sviatkov sa upraví. Rozšíri sa o štyri pamätné dni, medzi nimi napríklad 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Štátnym sviatkom sa stane doterajší Pamätný deň 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, nebude však dňom pracovného pokoja. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky…

DO POZORNOSTI DOTAZNÍK PRE KRAJANOV: Zapojte sa do procesu tvorby Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na obdobie 2021-2025

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so svojimi partnermi, v gescii a činnosti ktorých je aj participácia v oblasti krajanskej problematiky, sa už od septembra 2020 programovo podľa vnútorne nastaveného plánu a časového harmonogramu jednotlivých fáz venuje rozpracovaniu konkrétnych téz a námetov v rámci tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v…

ÚSŽZ zintenzívni komunikáciu s krajanmi aj v súčinnosti s Kanceláriou prezidentky SR

Tematikou upevňovania vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí aj prostredníctvom komunikácie, najmä však priamych kontaktov a stretnutí prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej počas jej zahraničných pracovných návštev (prirodzene, tie v čase šíriacej sa druhej vlny koronavírusu COVID-19 podliehajú utlmenému režimu), ako aj skvalitnením súčinnosti oboch štátnych inštitúcií na prospech našich krajanov, sa na…

ZRUŠENIE stránkových hodín vo veci Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

V súlade s opatreniami súvisiacimi s COVID-19 a rozhodnutím Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o zákaze vychádzania na území Slovenskej republiky pristúpil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) k opatreniam pri zabezpečení agendy v oblasti „Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí“ a od pondelka 26. októbra 2020 do piatka 13. novembra 2020 ruší stránkové hodiny. Klientom odporúčame…

Predseda ÚSŽZ v relácii Hosť Andrey Poláčkovej v Rádiu Slovensko RTVS

Iba nedávno sa Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), a Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) stretli na pôde rozhlasovej pyramídy, aby nielen zhodnotili doterajšiu spoluprácu oboch inštitúcií, ale aj načrtli nové konkrétne obsahové formy jej pokračovania, ktoré sú aj zmluvne ukotvené. V tomto duchu…

Návšteva Historického múzea SNM posunula vpred diskusiu o Krajanskom múzeu

Zmapovať históriu Slovákov žijúcich v zahraničí je náročná úloha. Vedenie ÚSŽZ sa v rozhovoroch s riaditeľom Historického múzea Petrom Bartom a odborníčkou na históriu Slovákov na Dolnej zemi, Jarmilou Gerbocovou, radili o spoločnom postupe, ktorý by mal vyvrcholiť zriadením múzea vysťahovalectva a krajanov.  V utorok 22. septembra 2020 sa predseda…

Komisia pre prípravu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025 rokovala v Bratislave

Problematikou programového, tematického a obsahového formulovania, nastavenia a kreovania princípov, zásad a vízie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025 sa na svojom prvom pracovnom zasadnutí vo štvrtok 24. septembra 2020 zaoberala v Bratislave odborná komisia pre prípravu novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku…

VÝZVA PRE KRAJANOV: Predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021!

Vážení krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotáciív pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č.…

Spolupráca s Maticou slovenskou je pre ÚSŽZ dôležitá aj pri tvorbe novej Koncepcie politiky SR vo vzťahu ku krajanom na obdobie 2021-2025

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí chce pokračovať v spolupráci s Maticou slovenskou, a to aj pri vytváraní novej Koncepcie politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025, rovnako tak najmä v oblasti vzdelávania detí a žiakov našich krajanov. Nadšenie pre kooperáciu v nasledujúcom období vyjadrili čelní predstavitelia…

Ivanovi Korčokovi, šéfovi slovenskej diplomacie, priblížil Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, aktuálne kľúčové úlohy a posolstvá vo vzťahu ku krajanom

Štátna politika Slovenskej republiky vo vzťahu k našim krajanom prostredníctvom jej výkonu Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) priebežne rieši a v kontexte s Programovým vyhlásením vlády SR po tohtoročných parlamentných voľbách má pred sebou viacero kvalitatívne nových úloh a výziev. O nich, ako aj o ďalších aspektoch súčinnosti…

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa s predsedom ÚSŽZ zhodli na efektívnejšej spolupráci v prezentácii krajanov i činnosti úradu v programoch RTVS

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je si vedomý dôležitosti prezentácie aktivít krajanov, ako aj samotnej informovanosti verejnosti o problematike štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom v domácom mediálnom priestore. Nevraviac o tom, ak v rámci slovensko-slovenského dialógu, výmeny informácií a skúseností medzi krajanmi a ich materskou krajinou a…

Striebornou plaketou poctil Ivan Korčok, šéf diplomacie SR, Michala Lásika - pedagóga, aktivistu a publicistu z Békešskej Čaby, za jeho celoživotný vklad do zveľaďovania slovenskosti v Maďarsku

Keď je reč o pedagógovi Michalovi Lásikovi, rodákovi zo Slovenského Komlóša, zástupcovi riaditeľky Slovenskej základnej školy a gymnázia v Békešskej Čabe, dlhoročnom predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov, publicistovi držiaceho ochrannú ruku a tým aj svoju vytrvalú tvorivú autorskú stopu na Čabianskom kalendári, významnom pedagogickom odborníkovi  zastávajúceho roky rôzne posty vrátane šéfa výboru pre školstvo a vzdelávanie…

S Fedorom Rosochom, veľvyslancom SR v Srbsku, diskutoval predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip o politicko-spoločenskej situácii v krajine s prihliadnutím na kontext aktuálnych problémov života slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave prijal jeho predseda Milan Ján Pilip v piatok 4. septembra 2020 JE Fedora Rosochu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbskej republike (od januára 2020). V priebehu rokovania informoval F. Rosocha predsedu ÚSŽZ o súčasnej politickej situácii v Srbskej republike i v…

Krajania v Kanade si s hrdosťou na svoje korene pripomenuli v Ottawe, ale aj virtuálne, 28. výročie Dňa Ústavy Slovenskej republiky

V rámci inovatívnej oslavy Dňa Ústavy, štátneho sviatku Slovenskej republiky, ktorú v utorok 1. septembra 2020 pripravilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe, bola v hlavnom meste Kanady slávnostne vztýčená slovenská vlajka. Sprievodná, viac ako trojhodinová, virtuálna oslava spojila krajanov z celej Kanady. Na počesť štátneho sviatku, 28. výročia Dňa Ústavy Slovenskej republiky,…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Posledná ›

Počet zobrazení: 7523x