Aktuálne

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

"hlavná

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra  SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 22. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO. POKRAČOVANIE …

 

Medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete 2013 – súčasný stav a perspektíva

"hlavná
Medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete 2013 – súčasný stav a perspektíva sa uskutoční v dňoch 22. – 25. októbra 2013 v Bratislave v hoteli Bôrik. Organizuje ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými inštitúciami, medzi inými aj v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. POKRAČOVANIE …

 

 

Nadlakom zaznejú melódie slovenskej ľudovej piesne

"hlavná
V dňoch 26.-29. septembra 2013 organizuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku v poradí už XV. prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne s názvom Cez Nadlak je… Súťažná prezentácia interpretov i hudobníkov ľudovej piesne na Dolnej zemi dostala hneď od svojej prvej edície názov jednej z mnohých ľudových piesní, ktorá vo svojom texte nosí meno lokality, v ktorej sa prehliadka realizuje – Nadlaku. Nápev piesne si Nadlačania priniesli z ďalekej domoviny – ich slovenskej pravlasti, trochu ho prispôsobili, a následne zložili aj domácky text. POKRAČOVANIE …

 

Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku

"hlavná

 
 

 

Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí sa organizátorsky podpisujú pod kultúrno-spoločenské podujatia a stretnutia krajanov v prostredí miest a obcí Zakarpatska na Ukrajine. Iba necelý týždeň po tom, čo sa 8. septembra uskutoční v obci Veľké Berezné Slovenská veselica 2013 – Oblastná slávnosť slovenského ľudového umenia (organizátorom je Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku), sa v dňoch 13.-15. septembra stane Užhorod, Storožnica, Turia Remety, Seredné a Antalovce centrom slovenskosti našej národnostnej menšiny, žijúcej na Ukrajine. POKRAČOVANIE …

 

Ilocké leto 2013 – festival tradičnej kultúry Slovákov v Chorvátsku

"hlavná Termín poslednej augustovej nedele je nezameniteľný, pretože práve ten patrí jednej z najnavštevovanejších kultúrnych udalostí slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Miestny odbor  Matice slovenskej v Iloku a Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra v Iloku sú kľúčovými organizátormi v poradí už 34. Ilockého leta, ktoré vyvrcholí veľkým galaprogramom s účasťou slovenských folklórnych súborov z Chorvátska, Srbska i Slovenska v nedeľu 25. augusta 2013 o 18.00 h v Slovenskom dome v Iloku. POKRAČOVANIE …

 

Báčsky Petrovec v slávnostnom šate: 52. Slovenské národné slávnosti v rezonancii slovenskosti, umeleckého kumštu, remeselného fortieľu a gurmánskych chutí

"hlavná
Tohtoročné, v poradí už 52. Slovenské národné slávnosti, sa uskutočňujú tradične v Báčskom Petrovci od 28. júla do 4. augusta. Organizátorom 52. SNS je Matica slovenská v Srbsku, spoluorganizátormi Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Obec Báčsky Petrovec (v našom ponímaní okres). POKRAČOVANIE …

 

 

Nadlakom zaznejú melódie slovenskej ľudovej piesne

"hlavná
V dňoch 26.-29. septembra 2013 organizuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku v poradí už XV. prehliadku sólistov slovenskej ľudovej piesne s názvom Cez Nadlak je… Súťažná prezentácia interpretov i hudobníkov ľudovej piesne na Dolnej zemi dostala hneď od svojej prvej edície názov jednej z mnohých ľudových piesní, ktorá vo svojom texte nosí meno lokality, v ktorej sa prehliadka realizuje – Nadlaku. Nápev piesne si Nadlačania priniesli z ďalekej domoviny – ich slovenskej pravlasti, trochu ho prispôsobili, a následne zložili aj domácky text. POKRAČOVANIE …

 

Dulovce privítajú na folklórnych slávnostiach krajanov zo Srbska, Chorvátska, Rumunska a Maďarska

"hlavná

 
 
V poradí 17. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností sa uskutoční v obci Dulovce v okrese Komárno v dňoch 27.-28. júla 2013. Tradičný folkloristický sviatok opäť privíta účastníkov zo Slovenska i zahraničia. Na organizácii prehliadky mládežníckych folklórnych súborov sa  podieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je garantom vystúpení krajanských súborov zo zahraničia. V tomto roku sa v amfiteátri v Dulovciach predstavia štyri folklórne súbory Slovákov žijúcich v zahraničí, pričom všetky štyri sú z krajín, v ktorých Slováci tvoria národnostnú menšinu: zo Srbska (Hložany), Chorvátska (Jakšić) Rumunska (Cerovina) a Maďarska (Szarvas). POKRAČOVANIE … 

 

Detva pozýva na 40. Krajanskú nedeľu počas 48. Folklórnych slávností pod Poľanou

"hlavná Medzinárodný sviatok folklóru a tradičnej ľudovej kultúry – Folklórne slávnosti pod Poľanou sa koná pravidelne každoročne druhý júlový víkend v Detve, v centre jedného z najživších a najsvojráznejších folklórnych regiónov. V tomto roku sa organizátori – mesto Detva so svojimi partnermi, vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, chystajú už na 48. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12.-14. júla. Jedným z festivalových vrcholov bude už tradične Krajanská nedeľa – vystúpenia folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí. Príťažlivejšia bude vari o to viac, že sa v detvianskom amfiteátri koná už po jubilejný štyridsiaty raz .  POKRAČOVANIE … 

Deň zahraničných Slovákov

"hlavná Pripomienka sviatku krajanov – Slávnostná akadémia 4. júla 2013, Bratislava, historická budova NR SR

 

Slovenská pocta vierozvestcom: odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v Zalaváre  

"hlavná Aj pamätníky píšu svoje príbehy. Napokon, svedectvá historikov, archeológov, vedcov či spisovateľov, ktorí fabulujú, dokazujú či vyvracajú rozličné dejinné súvislosti aj na podklade nálezísk, zrúcanín, vykopávok a artefaktov, sú najhmatateľnejším dôkazom bádania v toku času. Zvláštnu príchuť nadobúda ich posolstvo najmä v kontexte výročí, monumentálna nadčasovosť ktorých, aj keď ju rámcuje poväčšine okrúhlosť historických letokruhov, je nepopierateľná. Dozaista je takým aj rok, ktorý si Slováci na celom svete spájajú s príchodom vierozvestcov – sv. Cyrila a Metoda na územie voľakedajšej historickej Veľkej Moravy, v súčasnosti geografickej časti samostatnej Slovenskej republiky.  POKRAČOVANIE … 

 

 Výtvarné vnemy žiakov ako prejav posolstva slovenskosti

"hlavná Súťaživosť jednotlivcov či kolektívov v oblasti umeleckej tvorivosti patrí k najprirodzenejším a aj najobľúbenejším formám sebaprezentácie žiakov a škôl. Ak sa tak deje v celoslovenskom, ba medzinárodnom či medzištátnom meradle, niet spontánnejšej aktivity, ktorá mladého človeka nielenže vedie k pocitu sebarealizácie, odhaľuje netušené zákutia jeho talentu, ale ho aj oduševňuje v tvorivosti, nabáda k umeleckým métam. Jedným z takýchto ambicióznych a, ako doterajšie štyri ročníky potvrdili, aj zmysluplných súťažných projektov pre žiakov základných a stredných škôl je formát s názvom Slovensko, krajina v srdci Európy – súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže. V roku vzácneho historického jubilea v živote nášho národa je súťaž motivovaná poctou Cyrilovi a Metodovi pri príležitosti 1 150. výročia ich príchodu na územie Veľkej Moravy, a teda sčasti i na územie súčasného Slovenska.   POKRAČOVANIE … 

 

 Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

"hlavná
Ľubozvučná slovenská vrava, úcta k Antonovi Bernolákovi – osobnosti našich národných dejín významne sa historicky podieľajúcej na zrode nášho štátotvorného jazyka, pocta prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, potlesk precíteným veršom v podaní herca Jozefa Šimonoviča, spontánne ovácie operným spevákom-sólistom Opery SND Martinovi Babjakovi a Otokarovi Kleinovi, najmä však slávnostné defilé ocenených žiakov, pedagógov a škôl na pódiu Domu kultúry v Nových Zámkoch – to všetko, okrem súzvuku slovenskosťou naladených duší, dominovalo vlani v júni počas vyhodnotenia jubilejného 20. ročníka súťaže literárnych prác detí základných a stredných škôl zo Slovenska a slovenských detí z krajanského zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Nebude tomu inak ani na tohtoročnom vyhlásení ročníka, otvárajúceho v Nových Zámkoch v stredu 13. júna 2013 už tretiu dekádu súťaže, keď sa na organizácii tvorivého merania síl žiakov v ume, bystrosti i zručnosti v myšlienkovej, názorovej a zážitkovej slovotvorbe podieľa aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  POKRAČOVANIE.. .