Anton Paulik, slovenský hovorca v Parlamente Maďarska, pre Rádio Slovakia International RTVS

Slovenská komunita v Maďarsku má svojho zástupcu aj v Maďarskom parlamente v Budapešti. Jej požiadavky sa snaží cez poslanecké rokovania presadiť parlamentný hovorca Slovákov, Anton Paulik. Takzvaných parlamentných hovorcov, ktorí disponujú v zákonodarnom zbore viacerými právami, s výnimkou hlasovacieho práva v pléne, má všetkých 13 národnostných menšín registrovaných v Maďarsku. Do ukončenia štvorročného mandátu im zostávajú ešte dva roky. A ako vznikla myšlienka vytvoriť funkcie hovorcov v parlamente?

O tom sa s Antonom Paulikom pozhovárala Ingrid Slaninková, redaktorka Rdia Slovakina International RTVS, a autorka pravidelnej relácie na RSI RTVS Slováci vo svete.

 

ROZHOVOR S ANTONOM PAULIKOM

POČÚVAJTE NA:

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/231219/slovensky-hovorca-v-madarskom-parlamente

 

Poznámka na okraj:

Kým krajania v Maďarsku majú v parlamente svojho hovorcu, Slováci v Rumunsku a Chorvátsku majú v parlamentoch slovenských poslancov.