Čabiansky kalendár – legenda Dolnej zeme

O Slovákoch žijúcich na Dolnej zemi – teda v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku – sa hovorí, že sú nielen zdatní spisovatelia, ale aj radi čítajú. K ich najobľúbenejším publikáciám patrí Čabiansky kalendár – ročenka, ktorá nechýba ani v jednej slovenskej domácnosti.

Čabiansky kalendár vyšiel prvýkrát v roku 1920. Hoci vychádza za hranicami Slovenska, je neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry. So šéfredaktorkou Čabianskeho kalendára 2014  Alžbetou Hollerovou Račkovou sa o význame, obsahu i jedinečnosti kalendára pozhovárala Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International  RTVS. 

Stiahnuť audio súbor