Časopis frekventantov Letnej školy žurnalistiky NAŠA TVORBA

Ako sme už skôr avizovali, k priebehu Letnej školy žurnalistiky 2014, nadväzujúcej po štyroch rokoch odmlky v kvalitatívne novom šate i obsahu na predchádzajúcich sedem ročníkov (konali sa od roku 2003), sa budeme vracať tak s jej konkrétnymi praktickými žurnalistickými výstupmi, ako aj reportážami, názormi, hodnoteniami. Tentoraz upriamujeme Vašu pozornosť na časopis NAŠA  TVORBA – 8-stranový printový produkt, ktorý účastníci „žurškoly“ odovzdávali do tlače priam expresne – po troch dňoch od otvorenia kurzu. S tým, že v piatok 22.augusta, keď v aule Univerzity Komenského slávnostne preberali certifikáty spoločne s takmer 180 účastníkmi jubilejného 50. ročníka Studia Academica Slovaca, dostali z tlačiarne voňavučký svieži časopis.

Práve v časopise NAŠA TVORBA máte možnosť všetkých 15 účastníkov Letnej školy žurnalistiky 2014 spoznať v ich mikroprofiloch s fotografiami. Okrem toho sa môžete začítať do stručného prehľadu o stave krajanských médií v krajinách, z ktorých frekventanti v dňoch 17.-24. augusta prežili inšpiratívneho novinárske i ľudské okamihy v Bratislave a záverečný deň poznávali slávnu históriu i krásy Banskej Štiavnice. Prirodzene, že zaujmú aj glosy, osobné vyznania, postrehy – tak z poznávania Slovenska, ako aj zo špecifických slovenských prostredí v ich domovských krajinách.

 

TVÁRE LETNEJ ŠKOLY ŽURNALISTIKY

VO FOTOGALÉRII NA PORTÁLI

SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/850/nasa-tvorba—-casopis-frekventantov-letnej-skoly-zurnalistiky

 

 

ČASOPIS NAŠA TVORBA

http://www.slovenskezahranicie.sk/data/Letna%20skola_casopis_august_2014_1.pdf