Cenu Pro Cultura Slovaca odovzdali laureátom z prostredí Dolnej zeme v Slovenskom Komlóši

V slávnostnej sieni Základnej umeleckej školy v Slovenskom Komlóši sa v sobotu 27. apríla 2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie spoločného vyznamenania Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska, Ceny Pro Cultura Slovaca. Zriaďovatelia ceny – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku po druhýkrát udelili toto významné ocenenie, ktoré sa každoročne (premiéru vlani obstaral Báčsky Petrovec) udeľuje pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov.

Tohtoročnými laureátmi sa stali bývalá dlhoročná predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, významná osobnosť Slovákov vo Vojvodine, rodáčka z Báčskeho Petrovca, novinárka a publicistka Katarína Melegová Melichová (Srbsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko), za ktorú cenu prevzal jej predseda Ivan Miroslav Ambruš, nadlacký rodák, významný poet a publicista.  Slávnostné odovzdávanie ceny sa uskutočnilo v rámci osláv Dňa mesta v Slovenskom Komlóši. Laudáciá oceneným predniesli Michal Babiak, kulturológ a estetik z FiF UK v Bratislave (oslavný prejav k oceneniu Kataríny Melegovej Melichovej) a Mária Katarína Hrkľová z Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti (oslavný prejav k oceneniu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku). Slávnosť, na ktorej sa zúčastnili okrem iných hostí aj slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik a generálny konzul SR v Békešskej Čabe Emil Kuchár, spestril kultúrny program žiakov Základnej umeleckej školy a Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši.

Cenu Pro Cultura Slovaca alebo Pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi.

 

Na titulnej fotografii:

Ocenení laureáti Ceny Pro Cultura Slovaca v Slovenskom Komlóši – Katarína Melegová Melichová (Srbsko) a Ivan Miroslav Ambruš (Rumunsko).

Na snímkach vo fotogalérii:

Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, sa prihovára účastníkom slávnosti odovzdávania Ceny Pro Cultura Slovaca v Slovenskom Komlóši.

Zábery z oceňovania v slávnostnej sieni Základnej umeleckej školy v Slovenskom Komlóši.

FOTO: ERIKA TRENKOVÁ, Ľudové noviny

           slovaci.hu – portál Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

 

Na záverečných štyroch fotografiách sú ocenení laureáti:

Katarína Malegová Melichová, v súčasnosti predsedníčka MOMS Báčsky Petrovec, v sídle Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci s Jánom Varšom, predsedom ÚSŽZ, počas spoločenského podujatia v decembri 2017.

Ivan Miroslav Ambruš, predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku z Nadlaku, počas prezentácie knižných titulov vydavateľstva na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018 v Bratislave (na snímke v pozadí literárny vedec Patrik Šenkár).

Foto: ĽUDO POMICHAL, ÚSŽZ

ZDROJ: www.slovaci.hu, www.luno.hu